Bransjetermometer uke 48

Arkitektbedriftenes bransjetermometer sendes til daglig leder i alle våre medlemsbedrifter. Vi anslår at det dekker om lag 90 prosent av alle arkitektkontorer i Norge.

Vi har gjort våre undersøkelser jevnlig siden pandemien begynte, og med gjentakende spørsmål siden uke 19. I tillegg til spørsmål rundt oppdragsmengde, kontordrift og personalsituasjon tar vi også opp tidsaktuelle problemstillinger. 

Last ned rapporten her >>

Oppdragssituasjonen 

Siden uke 19 har antallet medlemmer som melder om normal drift steget jevnt, og nådde toppen i uke 43 med 66,4 prosent. I nyeste måling, uke 48, er dette redusert til 59,1. De forskjellige svaralternativene som peker på utfordringer av forskjellig karakter, har gått svakt nedover hele tiden, men har nå fått en liten oppsving. Neste måling blir viktig for å se om denne trenden fortsetter. 

At over 30 prosent av medlemmene nå opplever stans i og/eller dårlig tilgang til nye prosjekter er problematisk, og noe Arkitektbedriftene tydelig kommuniserer overfor myndighetene. 

Helt siden uke 19 er det det private markedet som opplever mest stans i prosjekter og/eller prosjekttørke. Dette er imidlertid på bedringens vei, nesten 20 prosentpoeng færre medlemmer fremhever nå stans eller tørke i det private, sammenlignet med da målingene begynte. 

Mer alvorlig er det at antallet som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet øker jevnt. Siden uke 19 er antallet medlemsbedrifter som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet mer enn doblet. Fra 21,8 til 46,6 prosent. Dette er også noe vi kommuniserer overfor myndighetene, dog med vekslende gehør. 

Permitteringer og oppsigelser

Man kan alltid velge om man vil se tall fra den positive eller den negative siden. At nesten 80 prosent av våre medlemmer ikke har permittert er selvsagt bra, men at de resterende over 20 dessverre har måttet permittere er den siden av saken vi som forening er nødt til å gi ekstra fokus. 

Siden i vår har prosentandelen som må permittere gått ned, en reduksjon med over 10 prosentpoeng. Det nyeste termometeret viste dog en liten økning, men den er innenfor feilmarginen. Nedgang i permitteringer må imidlertid ses i sammenheng med oppsigelser, som dessverre øker. Nesten 10 % av våre medlemmer har måttet si opp ansatte. Fra 2,5 prosent i uke 19 har det altså nær firedoblet seg. 

Offentlige hjelpepakker

Arkitektbedriftenes undersøkelse har mange svaralternativer. De aller fleste svarer at de ikke kommer til å søke, hvilket stemmer godt med nær 60 prosent normal drift. En stor andel medlemmer har ikke søkt ennå, mens 13,5 prosent har søkt og fått støtte i forskjellig grad. Kun 1,1 prosent har fått helt avslag. 

Over tid ser vi at andelen som ikke kommer til å søke ligger noenlunde jevnt på halvparten. Antallet som har søkt og fått støtte øker gradvis, selv om det fortsatt er en lav andel. 

Fremtidsutsikter

Bransjetermometer_1

Langt de fleste av våre medlemmer, 54,4 prosent, ser for seg å komme tilbake dit man var før pandemien. 18,9 ser for seg at det faktisk vil gå bedre, mens 26,7 tror de vil være svekket sammenliknet med før korona. 

Over tid fra uke 19, har vi sett at troen på å komme tilbake til normalen holder seg noenlunde stabil på mellom 50 og 60 prosent. Vi ser at medlemmer som tror bedriften vil være svekket har gått stødig nedover, frem til nå hvor den gjør et lite hopp oppover. Igjen blir neste måling avgjørende for å vise om den positive trenden er i ferd med å snu, eller om dette bare er et lite avvik.  

Vi ser også at antallet som tror de må legge ned igjen er på null, men det tolker vi dessverre dithen at bedriftene som lå her ikke lenger eksisterer og således ikke har kunnet besvare undersøkelsen. 

Kommunale prosjekter

Arkitektbedriftene har over tid sett en tendens til økende stans/oppdragstørke i det offentlige, hvilket ikke stemmer overens med situasjonen slik de relevante myndigheter fremstiller den. Derfor har vi over to undersøkelser kartlagt situasjonen i kommunene.  

Av de medlemmer som jobber med kommunale prosjekter, svarer 44,2 prosent at det nå er færre eller ingen slike på markedet. Dette er en økning fra uke 43. Tendensen er altså styrket i dette termometeret. 

På spørsmål om når de kommunale prosjektene kom ut på markedet svarer 11,6 prosent at ingen kommer ut. I tillegg svarer 16,8 at det kun er snakk om små oppgaver. 

Viktig statistikk

Arkitektbedriftene kommer til å gjennomføre enda en undersøkelse før året er omme, for å sikre at vi forstår utviklingen og har relevante tall å rapportere i vår dialog med de aktuelle myndigheter. Jo flere svar vi får, jo sikrere blir tallene og jo større tyngde og argumentasjon har vi i møte med politikere og departement. 

Relaterte saker

902096912

Arkitektbedriftenes lønnsstatistikk

Publisert: 18. april 2023
1158815506

Stor enighet om at likestilling og mangfold er en styrke, men strategiene mangler

Publisert: 29. juni 2021
909045800

Bransjetermometer sommer 2021

Publisert: 21. juni 2021
902096912

Lønnsstatistikk 2020

Publisert: 3. mai 2021
1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker