Denne våren kommer endelig oppdaterte erfaringstall

Arkitektbedriftene opplever jevn søken etter erfaringstall for arkitekter. Statistikk blir imidlertid kun så bra som det grunnlaget en får inn, så hjelp oss å tilgjengeliggjøre gode og relevante tall. Det lønner seg for alle parter.

Erfaringstall viser hvilket timeforbruk som går med til prosjektering av ulike kategorier bygg og er noe av det våre medlemmer etterspør aller hyppigst. Derfor henter vi nå inn nytt grunnlag som vil bearbeides denne våren. Om et par uker sendes undersøkelsen ut til våre medlemmer, og vi håper så mange som mulig tar del. Alt er selvsagt helt anonymt.

Alle som bidrar med svar, vil få en lenke der de kan sammenligne egne innleverte tall direkte med funnene i undersøkelsen. Dette gir en unik mulighet til å se sitt eget kontor opp mot gjennomsnittet.

Bransjen er tjent med at så mange som mulig rapporterer inn prosjektinformasjon for å få anvendelige tall. For å kunne svare godt, bør en ha en del informasjon klart om prosjektene som er avsluttet/fullført i 2018:

- Entrepriseform
- Byggherre og kontraktspart 
- Byggtype
- BRA
- Timer brukt per fase av prosjektet
- Om BIM var en del av leveransen

I tillegg ønsker vi opplysninger om bedriftens omsetning, antall ansatte og timer brukt på akkvisisjon. Ha derfor også klart underlag hvor det kan hentes frem:

- Omsetningstall for bedriften
- Antall årsverk i 2018 fordelt på stillingstypene partner, seniorarkitekt, arkitekt, teknisk personell og øvrig personell
- Antall timer jobbet fordelt på stillingstype
- Antall timer fakturert fordelt på stillingstype
- Antall oppdrag tildelt uten konkurranse
- Antall oppdrag vunnet og tapt i offentlige og private konkurranser (med og uten løsningsforslag)

Har du spørsmål knyttet til undersøkelsen, eller annet statistisk materiale, ta kontakt med oss. Vi er her for våre medlemmer.

Relaterte saker


Mest leste saker