Designing out Crime

Næringslivets Sikkerhetsråd arrangerer i år en konferanse som spenner seg fra arkitektur som skaper kriminalitet, til å ta for seg temaer som kriminalitetsreduserende design, smarte byer og hvorvidt Norge er kompetent til å møte fremtidens kriminalitetstrender og trusler.

Vi bygger for den kommende generasjon. Skal vi være godt nok rustet til å møte morgendagens sikkerhetsutfordringer, må vi planlegge for det allerede i dag.

I større byutviklingsprosjekter er det historisk sett først og fremst frykten for terrorhandlinger som har fått størst fokus når det snakkes om sikring av bygninger eller byrom. Dette er logisk nok tatt i betraktning skadeomfang og frykten som oppstår når slike handlinger rammer plutselig og hardt.

Sikring innebærer også forebygging av vinningskriminalitet, inntrengning, avlytting eller data-angrep. Det vil alltid være en utfordring å beskytte bygninger, områder eller mennesker mot slike trusler uten å gjøre om arbeidsplassen, byen eller bylivet til et lukket området. Men det er langt fra umulig.

Årets konferanse spenner seg fra arkitektur som skaper kriminalitet, til å ta for seg temaer som kriminalitetsreduserende design, smarte byer og hvorvidt Norge er kompetent til å møte fremtidens kriminalitetstrender og trusler.

Konferansen er et samarbeid mellom Cowi AS og Næringslivets Sikkerhetsråd.

Les mer om og meld deg på konferansen her.

Praktisk informasjon

Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate, Oslo
Dato: 18. november 2015
Tid: kl.07:00 - kl.14:30

Andre arrangementer