Ivrige ansvarlige søkere blant våre medlemmer

Vi har merket stor interesse for søknadsløsningen etter lansering. Dette er et stort og komplekst prosjekt, og vi er takknemlige for at medlemmene er både tålmodige og ivrige. Nabovarslingskomponenten fra Norkart er høyst aktuell og flere nordmenn har i disse dager mottatt nabovarsling digitalt fra Altinn. Dette er både kostnads- og tidsbesparende for alle parter.

ARC Arkitekter i Trondheim

Kristin Bjarnøe og Christian Hofmeier er blant de som var først ute med å ta i bruk løsningen. De sendte inn en rammesøknad til Trondheim kommune i begynnelsen av november. De møtte på flere hindre i forbindelse med validering av søknaden (mot sentrale regler), men ved hjelp av Altinn og DiBK fikk vi løst utfordringene. DiBK jobber parallelt med en valideringsmotor for å sikre at alt som sendes inn er mest mulig kvalitetssikret før det ankommer saksbehandler.

Vi gleder oss over at Christian Hofmeier tiltrer som ny kvalitetsrådgiver i Arkitektbedriftene januar 2019! Dette vil styrke MAKS og Byggesøknadsløsningen ytterligere.

Christian HofmeierKristin Bjarnøe

 

Eno Arkitekter, Kristiansand

marit vaboMarit Vabo fra Eno Arkitekter sendte nylig en rammesøknad for en hytte i en liten kommune. Etter at søknaden ble sendt, ble det meldt fra om at det ikke var mulig å endre om "fagområdet dekkes av sentral godkjenning". Dette har vi nå forbedret slik at man kan krysse av for dette i ansvarserklæringen. Takk for tilbakemeldingen!

 

 

 

 

 

Enerhaugen arkitektkontor, Oslo

Ines HabrechtEnerhaugen har siden starten av utviklingen vært med som pilotbrukere, noe vi er veldig glade for. Nylig jobbet Ines Habrecht med innsending av rammesøknad til en skole, som skulle til Oslo kommune. Ines møtte på flere problemer relatert til vedleggsopplasting (spesielt store filer), og dette er nå rettet opp i. Dette var en stor forbedring. I tillegg erfarte vi noe problematikk rundt roller i Altinn. Vi anbefaler alle å sjekke oppsettet i Altinn for å sikre at det er riktig satt opp.

 

 

 

Nabovarsling fra Norkart

norkart

I oppstartsperioden koster det nå bare kr 1 og sende nabovarsling, uavhengig av antall naboer. Det er Norkart som står for komponenten, og den er integrert i byggesøknadsløsningen. Dette fungerer fint, og brukeren slipper å legge inn informasjon to ganger fordi innholdet i nabovarselet (inkludert vedleggene) overføres fra rammesøknaden. Du kan lese mer om dette her. Per nå, i utgangen av november, har omtrent 160 personer mottatt nabovarselet digitalt fra Altinn, via MAKS.

Ansvarlig søker, tiltakshaver og naboer vil oppleve forbedringer i form av tid og penger. Nå kan man vinke farvel til utsending av nabovarsler rekommandert i post.

 

Strand / Løken arkitekter, Oslo

marte t løkenMarte Strand fra Strand / Løken arkitekter var en av de første som sendte nabovarsel via vår løsning. Nabovarselet ble sendt til beboere i Nittedal kommune. Her måtte det gjøres noen justering på lengde på teksten for "beskrivelse av hva nabovarselet gjelder"

 

  

 

 

Backe Idrettsbygg

Nikolai Hansen deltok nylig på MAKS-kurs fra Arkitektbedriftene. Han (og andre i Backe Idrettsbygg) cofhadde mange gode innspill og meninger rundt byggesøknad og nabovarsling. Nikolai fikk sendt ut nabovarsler digitalt via Norkart sin løsning, men møtte på noen utfordringer rundt vedlegg og tekst rundt dispensasjon, som vi måtte rydde opp i. Takk for tålmodigheten!

 

 

 

 

 

norkart bestill nv

Skjermbilde som viser nabovarslingskomponenten fra Norkart inne i søknadsløsningen.

Faktaboks

MAKS utvides med en ny modul for byggesøknader. Dette er igangsatt i forbindelse med at dagens Byggsøk skal fases ut, og søknadsløsninger vil bli tilgjengelig via ulike fagsystem i markedet. Arkitektebedriftene har konsesjon (fra DiBK) for å levere søknadsløsning, og retter seg mot arkitektmarkedet. Prosjektet er endel av DiBKs prosjekt "Fellestjenester Bygg".

Relaterte saker

1054923420

Arbeidstilsynets samtykke kan nå søkes gjennom MAKS-søk

Publisert: 23. juni 2021
490615091

MAKS-søk har bikket 5000 søknader

Publisert: 20. mai 2021
Hjemmeside MAKS-søk

MAKS-søk: Oppdatering februar 2021

Publisert: 9. februar 2021
1170380890

God jul fra MAKS-teamet

Publisert: 15. desember 2020

Mest leste saker