Konjunkturrapport for arkitektmarkedet H1 2019

Konjunkturundersøkelsen for første halvår 2019 ble presentert på frokostseminar i februar. Vi ser at hovedindeksen går ned, men at dette trolig er en korreksjon på at det gikk overraskende kraftig opp forrige halvår. Se de viktigste tallene fra undersøkelsen.

Det kraftige hoppet var særlig utløst av stor rekruttering som nå naturlig nok har avtatt.

Last ned presentasjon av undersøkelsen her (PFD) >>

Relaterte saker


Mest leste saker