Næringskonferanse i Bergen 2. juni

Vår næringskonferanse åpnes av ordføreren i Bergen, med påfølgende innlegg fra statssekretæren i Kulturdepartementet, BAS-rektor, og direktøren i KOFA-sekretariatet, Prognosesenteret, Statens Vegvesen, samt samtale med fem nye og gamle lokale arkitektkontor om arkitektmarkedet. Etter konferansen avholdes foreningenes årsmøter og årsmøtemiddag. Legg også merke til vorspiel hos lokalforeningen vår 1. juni. Meld deg på nå!

Program:

Kl 10.00: Velkommen, ved administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

Kl 10.05: Ordfører Marte Mjøs Persen ønsker velkommen til Bergen og forteller kort om kommunens kjøp av arkitekttjenester.


RAMMEVILKÅR FOR VEKST

Kl 10.20: Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang, innleder om foreningens strategi for merverdi og fremtidens marked.

Kl 10.40: Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen innleder om "Arkitektur som drivkraft i kultur, næring og samfunnet"

Kl 11.00: Rektor Cecilie Andersson ved Bergen Arkitekthøgskole, innleder om hvilke nisjer skolen ser interesse for i markedet, og om å utforske arkitektroller og kompetanseområder der arkitekter kan gjøre en forskjell for sine kunder.

Kl 11.30: Grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket for innkjøpere, de alvorligste bruddene på anskaffelsesregelverket og om det er noe spesielt ved klager fra arkitektbransjen, ved direktør og sekretariatsleder hos Kofa, Anneline Vingsgård.

12.00 Lunsj (inkludert)


MARKED OG MULIGHETER

Kl 13.00 Arkitektbedriftenes nye prognoserapport for offentlige og private kjøp av arkitekttjenester de nærmeste årene, ved partner Bjørn Erik Øye fra Prognosesenteret.

Kl 13.30 Arkitektens rolle ved utbygging av infrastruktur, ved arkitekt Liz Helen Roskilde Christensen i Statens Vegvesen Region vest. Roskilde Christensen har særlig arbeidet med bussbanen i Stavanger.

Kl 14.00 Arkitektmarkedet på Vestlandet, ved lokale arkitektkontor.
Daglig leder Marina Bauer i OPAFORM
Daglig leder Philip Kvalbein Hauge i Kvalbein Arkitektur AS
Fagansvarlig for byggarkitekter og styreleder Jan Erik Rossow i Arkitektgruppen Cubus
Daglig leder Osmund Lie i Og Arkitekter
Viseadministrerende direktør og markedssjef Rolf Maurseth i Link Arkitektur

Kl 15.45 Oppsummering og veien videre, ved administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge

Avslutning kl 16. Deretter vil det bli avholdt årsmøter i foreningene. Klikk her for å lese om årsmøtet og for å finne informasjon om hvordan du henter sakspapirer og stemmeseddel. 

Kl 19.30 Middag på Grand, Olav Kyrres gate 11
.

Praktisk informasjon

Sted: Scandic Byparken hotell, Christiesgate 5-7, Bergen
Dato: 2. juni 2016
Tid: kl.08:00 - kl.14:00

Pris: 500 kr pluss eventuell middag (kr 700 inkl vinpakke)