Nytt innovasjonsprogram for BAE-næringen

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til gode samarbeidsprosjekter. Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap som bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen trenger for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til gode samarbeidsprosjekter. Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap som bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen trenger for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Det er åpent for søknader fra 24. mars. Søknadsfristen er 12. mai.

Arkitektbedriftene oppfordrer sine medlemmer til å samarbeide med godkjente forskningsinstitusjoner for å søke om midler, da kun godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen over godkjente forskningsorganer på forskningsradet.no.

Les mer og last ned informasjon på forskningsrådet sine hjemmesider >>

Om utlysningen

Midlene skal gå til forskning for omstilling, bærekraftig verdiskaping og økt konkurransekraft i bygg, - anlegg, og eiendomsnæringen. Vi ønsker å støtte samarbeidsprosjekter med tematikk innenfor industrialisering av byggeprosesser, digitalisering, automatisering og effektive samarbeidsformer. Prosjektene skal utvikle ny kunnskap og forskningskompetanse med størst mulig effekt på tvers av alle aktørgrupper i verdikjeden.

Utlysingen omfatter ikke prosjekter som omhandler energibruk og -effektivisering i bygg, anlegg og eiendom eller områder.

Forskningsrådet planlegger også egne utlysninger innenfor sirkulærøkonomi i 2022, og søkere innenfor denne tematikken henvises til mer informasjon kommer senere.

Prosjekter kan søke om maksimalt 15 millioner kroner i støtte.

Før du søker, må du gjøre deg kjent med veiledningen >> som gir svar på sentrale spørsmål relatert til søknadstypen. Legg spesielt merke til beskrivelsen av hva en samarbeidspartner er, og hvilke roller som gjelder i søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt. 

Krav til faktisk samarbeid

Faktisk samarbeid innebærer et reelt og praktisk samarbeid mellom de involverte forskningsmiljøene og samarbeidspartnerne i prosjektet. Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal utgjøre minimum 10 prosent av totalkostnadene i prosjektet. Denne innsatsen kan ikke erstattes av kontantbidrag fra de samme samarbeidspartnerne.

Samarbeidspartnernes kostnader knyttet til prosjektdeltagelsen kan dekkes av Forskningsrådets finansiering. For samarbeidende foretak vil graden av finansiering være begrenset av statsstøtteregelverket.

Relaterte saker


Mest leste saker