BAE-næringen - Sammen 2020

Formålet med prosjekt «BAE-næringen SAMMEN 2020» er å samle ledere fra hele verdikjeden, både store, mellomstore og mindre bedrifter fra hele landet. Folk som ser betydningen av og møtes, skape debatt og sette en agenda som bidrar til at hele næringen fremsnakkes og videreutvikles. Folk som bidrar til at vi blir sett på som en viktig og seriøs kompetansenæring, formidle fakta og tall fra Norges største fastlandsnæring.

Hensikten er å nå ut med noen få viktige budskap i hele landet, men også tydelig budskap til politisk ledelse sentralt som lokalt. Ved å tilrettelegge for at ledere fra hele verdikjeden møtes to ganger i året og få frem disse perspektivene skal vi anvende bedriftsledere også som ambassadører.

Budskapene og debattene som i fellesskap skal settes bør kunne anvendes av organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner i næringen både nasjonalt og lokalt i etterkant for å skape en sterkere «stemme». Videre etableres det et forum av nøkkelpersoner innen kommunikasjon og markedsføring fra noen av partnerne.

Mål for sammen 2020

  1. Synliggjøre BAE-næringen som en lønnsom, fremtidsrettet og respektert næring
  2. Synliggjøre BAE-næringens verdiskapning og betydning for samfunnet
  3. Vise BAE-næringen som en viktig næring og som Norges største fastlandsnæring
  4. Vise at BAE-næringen er en helt sentral næring for å nå FNs bærekraftsmål.

Organisering

BAE-rådet, som har eierskap til prosjektet, består av følgende organisasjoner: Norges bygg- og eiendomsforening, Norsk Eiendom, RIF, BNL, Arkitektbedriftene i Norge, Virke, MEF og Nelfo. Det er et sekretariat som koordinerer prosjektet. Prosjektet ledes av Liv Kari Skudal Hansteen (RIF) og Jon Sandnes (BNL).

Les mer om Sammen 2020 her >>

Relaterte saker


Mest leste saker