Om å innhente statistikk

Som bransje- og arbeidsgiverforeningen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter, er en av våre oppgaver å innhente statistikk som gir våre medlemmer kunnskap og grunnlag for å ta valg og treffe beslutninger til beste for bransjen og samfunnet forøvrig. Men denne statistikken oppstår ikke av seg selv. Denne uken sender vi ut to viktige undersøkelser, og vi håper så mange som mulig setter av litt tid til å svare.

Hvert år henter Arkitektbedriftene inn en mengde data fra vår medlemmer. Dataene brukes til å fremskaffe statistikk vi erfaringsmessig ser at våre medlemmer er interessert i å ha kunnskap om og derfor etterspør. I tillegg er det enkelte deler av slik statistikk vi også ser er avgjørende for å få politisk gjennomslag for saker som er viktige for bransjen.

Statistikk med synkende representativitet 

Arkitektbedriftene skal være en servicetilbyder for våre medlemmer, og medlemmene bør kunne forvente å få så mye fra oss som vi klarer å levere, uten at de skal behøve å gjøre for mye selv. En del data er vi likevel nødt til å be medlemmene bidra til.

Vi ser dessverre en stadig synkende svarprosent på våre undersøkelser. Det er vårt ansvar å utforme undersøkelsene på en måte som motvirker dette, forutsigbare årshjul og klok gjennomføring, og det jobber vi med. Samtidig trenger vi også å be våre medlemmer om å være seg sin egen innsats bevisst.

Pandemiåret

På toppen av dette har vi et ganske annerledes år i år. Pandemisituasjonen utsatte erfaringstallundersøkelsen, som skulle gått ut i vår, fordi vi så oss nødt til heller å bruke tiden på å innhente en umiddelbar situasjonsrapport gjennom våre bransjetermometere. Dette var nyttig benchmarking for medlemmer, og det ga oss skyts i det politiske arbeidet.

Nå er vi derfor nødt til å be dere svare dobbelt opp, rett rundt hjørnet er både Erfaringstallundersøkelsen og Konjunkturundersøkelsen. Førstnevnte henter inn tall fra prosjekter gjennomført i 2019, sistnevnte ber om svar på situasjonen akkurat nå. Begge sendes snart ut til daglige ledere hos alle våre medlemmer. Vi håper man finner tid til å besvare disse, og om man ikke har det, delegere ansvaret til andre i bedriften.

Viktig statistikk

For ikke bare er tallene viktige i vår daglige virke, de er også del av en historisk tråd som gjør at vi kan se trender og utvikling. I tillegg vil det vi dokumenterer i år, under pandemien, gi viktig kunnskap om hvordan vi i fremtiden kan forholde oss til uventede situasjoner, og hvordan markedet og de politiske kretser best kan forholde seg til det.

På forhånd takk.

Relaterte saker


Mest leste saker