Profesjonalitetsprisen sommer 2019

To ganger i året deler AHO ut Arkitektbedriftenes profesjonalitetspris blant studentene, på bakgrunn av deres oppgaver. Dette semesterets pris ble delt mellom Magnus Ullnæss, Helén Dawes og Emilie Swanstrøm.

Juryens uttalelse

«GK6 generelt er et studio som holder meget profesjonelt nivå. Utstillingen gir inntrykk av et helhetlig kurs, noe som virker å være en suksessfaktor. Man kan av utstillingen lese en inspirerende og proff kultur på GK6 som disse tre prosjektene er fanebærere for. Disse tre prosjektene har alle svart på en svært utfordrende og kompleks oppgave med sterke arkitektoniske konsepter.»

Arkitektbedriftene har bedt vinnerne reflektere litt rundt prosjekt, inspirasjon og GK6:

Magnus Ullnæss

bilde_magnus_ullnæss

«I prosjektet mitt ser jeg på hvordan NRK gjennom sin arkitektur kan bli en mer offentlig tilgjengelig organisasjon. Dagens og fremtidens medieproduksjon blir stadig mer fragmentert der mindre aktører produserer innhold for større distributører som NRK. Som en offentlig institusjon og den ledende aktør innen medieproduksjon i Norge burde NRK tilrettelegge for samarbeid med andre aktører samt tilgjengeliggjøre sine areal og ressurser. 

Med de viktigste produksjonslokalene plassert i en kjerne omkranset av kontorer og andre funksjoner, er dagens NRK på Marienlyst lite tilgjengelig for offentligheten. I dette prosjektet foreslår jeg å vrenge om på denne situasjonen for å øke tilgjengeligheten. 

Produksjonslokalene danner prosjektets møte med offentligheten. Fra både innsiden og utsiden har man tilgang på produksjonslokalene slik at både NRK og utenforstående kan benytte seg av lokalene i og utenfor kontorets åpningstider.

En av de viktigste kildene til inspirasjon fikk jeg gjennom studie av den omkringliggende arkitekturen. Gjennom form og materialbruk har jeg forsøk å trekke koblinger til både det fredede Kringkastingshuset samt den modernistiske campusbebyggelsen på Blindern.

GK6 var for meg et meget utfordrende og lærerikt semester. Med et omfattende og komplisert romprogram på rundt 44 000 kvm kunne oppgaven til tider virke litt overveldende. Størrelsen og kompleksiteten lærte meg blant annet viktigheten av å tenke enkelt samt ta raske avgjørelser.»

Helén Dawes

j9z1K7_w.jpeg

«Prosjektet mitt tar utgangspunkt i å gjøre NRK mer porøst, åpent og oversiktlig. Forslaget består av åtte bygninger som er forbundet horisontalt. Denne forbindelsen fungerer både som en sirkulasjonsåre, og som et sosialt rom der NRK og byen møtes. Prosjektet forsøker utover å huse sine ansatte og deres primærfunksjoner å fungere som et bindeledd i byen og bidra til større grad av byliv og urbanitet på Marienlyst.

I arbeidet med å skape et møte mellom NRK og byen lot jeg meg inspirere av eksisterende vellykkede sosiale rom i Oslo, som blant annet Kulturhuset og Sentralen, der opphold og sirkulasjon glir over i hverandre. Slike rom gir mulighet for fleksibel bruk og tilfeldige møter.

Oppgaven vi fikk tildelt dette semesteret har vært veldig spennende og lærerik, men også veldig krevende. Et program med så stort omfang har vært utfordrende å jobbe med individuelt, men har også gitt meg ny erfaring i å ta egne avgjørelser og ha tro på egne idéer. Klassen som helhet har også vært utrolig flinke til å hjelpe hverandre på tvers av prosjekter. Jeg er veldig takknemlig for å være en del av et så fint miljø, med en veldig høy arbeidsmoral.» 

Emilie Swanstrøm

potrettbilde

«Målet med semesteret og oppgaven var å ha det mest mulig gøy samtidig lære noe nytt. Det er lett å snakke ned sitt eget prosjekt og tvile på seg selv og sine valg, så jeg prøvde alltid å ha en positiv innstilling overfor prosjektet.

Gjennom semesteret har jeg latt meg inspirere av eksisterende prosjekter. Dette, i kombinasjon med hurtige skissemodeller, har hjulpet meg til å forstå hva jeg liker og hvorfor.

GK6 har vært lærerikt, gøy og krevende. Oppgaven har vært spennende å jobbe med, lærerne har vært flinke og folk i klassen har vært veldig dedikerte. Alt dette har bidratt til et godt miljø for studioet.» 


 

Relaterte saker

Skomvaer_Rock Diagram-01

Profesjonalitetsprisen 2-2019

Publisert: 14. februar 2020
964765850

Kurs i prosjekteringsledelse

Publisert: 13. august 2019
Arkitektbedriftene_Egil_foto-Trine_Hisdal_Tinagent-1

Fortsatt krav til relevant utdanning

Publisert: 8. mai 2019
Grønvold park.png

Common Ground - Studentkonkurranse landskapsdesign

Publisert: 12. april 2019
Juryen Statens pris for byggkvalitet 2020

Statens pris for byggkvalitet

Publisert: 24. februar 2020
Skomvaer_Rock Diagram-01

Profesjonalitetsprisen 2-2019

Publisert: 14. februar 2020
IK_Snohetta-Under_0915-crop

Fire vinnere av DOGA Hedersmerket

Publisert: 23. januar 2020
1. Kolbotn Omsorgsboliger - KILDE ÅF Consult

Årets helsebygg kåret

Publisert: 2. desember 2019

Mest leste saker