Prognose og konjunkturer

Onsdag 9. oktober holdt Arkitektbedriftene frokostmøte for medlemmer hvor vi la frem prognose for byggemarkedet i perioden 2019-2021, samt konjunkturer i arkitektbransjen for andre kvartal 2019. Festen er i ferd med å roe seg litt.

Prognose for byggemarkedet oppsummert

 • Norge er ikke lenger «annerledeslandet»
 • Det går likevel ganske bra, grunnet det siste «oljesmurte» oppsvinget
 • Sentralisering og aldring bidrar til å opprettholde etterspørselen etter nye boliger
 • Det settes i gang mer helsebygg de nærmeste årene
 • Staten planlegger flere store byggeprosjekter i perioden 2020-2025
 • Tiltakende press i arbeidsmarkedet for bygg
 • Fortsatt brukbar utvikling i byggemarkedet
 • Boligbyggingen svakeste ledd i prognoseperioden

Konjunkturrapporten kort oppsummert

 • Konjunkturindeksen går noe ned i årets første måling, og bekrefter en nedadgående tendens som ble målt i januar.
 • Lavere ordrereserver enn forventet trekker indeksen ned. Det er allikevel en relativt tydelig optimisme til fremtidige ordrereserver.
 • Andelen bedrifter som ansetter er fortsatt større enn andelen bedrifter som nedbemanner. De større firmaene har ansatt flere, men blant de aller minste firmaene har antallet ansatte gått ned.
 • Andelen som forventer en økning i ordrereservene de neste seks månedene er fortsatt høy, men optimismen er noe mer dempet enn i 1. halvdel av 2019. Optimismen er jevnt god over hele landet.
 • Arkitektkontorene tror på ansettelser fremover, men andelen som forventer å ansette går noe ned. Det er en optimistisk holdning til ansettelser særlig blant de største bedriftene.
 • Med unntak av sørlandet, er bedrifter i hovedsak optimistiske på utviklingen i antall årsverk, men i mindre grad enn de var i januar.
 • Vi tror vi nå ser en utflating av det som har vært en langvarig vekstperiode. Boligmarkedet og offentlige bygninger er de viktigste parameterne og mye avhenger av statlige disposisjoner.

Last ned presentasjonene

Prognose Byggemarkedet mot 2021 >>

Konjunkturrapport for arkitektbransjen >> 

Video

Vanligvis ville vi også tilgjengeliggjort opptak av livestrømmen fra arrangementet. Dessverre opplevde vi elektroniske forstyrrelser på opptaket som forringet kvaliteten betraktelig. Vi deler den derfor ikke her.

De eneste opptakene uten forstyrrelser er personopptakene uten presentasjonene. De som vil se/høre disse, finner dem på vår YouTubekanal >>

Relaterte saker


Mest leste saker