SHA-veileder på HMS-konferansen

Årets HMS-konferanse arrangeres 13. til 14. november på Thon Hotell Arena på Lillestrøm. Konferansen henvender seg til alle som er opptatt av og har ansvar for HMS i bygg og anlegg; toppledere, prosjektledere, anleggsledere, HMS-ledere, verneombud, Arbeidstilsynets inspektører, rådgivende ingeniører, arkitekter, byggherrer og leverandører. På konferansens andre dag presenteres RIF og Arkitektbedriftenes nye SHA-veileder.

Veilederen er nå publisert og du finner den her >>

Hovedtemaene for årets HMS konferanse:

  • Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg – SfS BA
  • Et godt og sikkert arbeidsmiljø
  • God logistikk og god planlegging gir god HMS
  • Helseutfordringer i bygg og anlegg

Meld deg på her >>

Last ned program her >> 

Arkitekter og ingeniører i felles utvalg

Geir Egil Paulsen er medlem av AIN og RIFs felles ekspertutvalg for HMS og SHA og vi har det siste året arbeidet mye med en ny veileder for arkitekter og rådgivere som påtar seg ansvar for SHA (sikkerhet og helse og arbeidsmiljø (på bygge- og anleggsplasser)) etter byggherreforskriften.

- Utviklingen går nå raskt i retning av betydelig mer fokus på arkitekters og rådgiveres rolle i arbeidet for økt sikkerhet i byggenæringen. Mye av vår innsats vil skje gjennom utvikling av nye teknologiske løsninger. Området er også uløselig knyttet til bærekraft og seriøsitetsarbeid i den forstand at et byggeprosjekt med dårlig sikkerhet for de utførende aldri kan bli bærekraftig, sier Paulsen.

Ny SHA-veileder

Veiledningen er et bidrag fra RIF og Arkitektbedriftene i Norge for å støtte opp under bygg- og anleggsnæringens «Samarbeid for Sikkerhet i bygg- og anlegg» (SfS BA), hvor de ulike partene har forpliktet seg til et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til et tryggere arbeidssted.

Dokumentet er ment som et felles verktøy for alle rådgivere og arkitekter som jobber med planlegging og prosjektering. Det er vår forventning at den vil kunne bidra til økt forståelse blant de prosjekterende for hvordan de pliktene som påhviler dem gjennom Byggherreforskriften kan ivaretas og håndteres på en enhetlig måte.

Samtidig angir veiledningen en metodikk for kartlegging av risiko, og hvordan viktige forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kan ivaretas i typiske prosjekteringsoppdrag. Den er ikke bindende for medlemsbedriftene, men reflekterer konsensus i de to foreningene om hvilke plikter prosjekterende påtar seg, grensesnittet mot andre aktører og anbefalt metode.

Dokumentet publiseres i neste uke og vil bli presentert på HMS-konferansen i år av Wenche Solberg fra Multiconsult som også er medlem av utvalget.

Les også om veilederen på bygg.no >>

Relaterte saker


Mest leste saker