Statistikken er etterspurt – er du à jour?

Statistikker, og spesielt de som omhandler lønn, er etterspurt og viktig for bransjen. Arkitektbedriftene lager hvert år lønnsstatistikk basert på de ansatte i medlemsbedriftene. I medlemsportalen skal kontorenes ledere oppdatere alle lønnsendringer fortløpende gjennom året. Bidra til fellesskapet ved å legge inn dine tall nå! (All info behandles selvfølgelig konfidensielt.)

Som arbeidsgiverforening er det vår oppgave å følge med på lønnsdannelsen i vår bransje. Medlemmene etterspør informasjon om dette for å kunne tilpasse seg markedet. Lønn er en av de viktige parameterne for vår vurdering av bransjens utvikling og et underlag for vårt arbeid med å påvirke bransjens rammebetingelser.

NB! Dersom du har lønninger for 2019 ber vi deg vente med å legge inn dette til januar.

Bare ta kontakt med Ingela Nylén (ingela@arkitektbedriftene.no) eller Helene Svelle (helene@arkitektbedriftene.no) dersom du lurer på noe vedrørende portalen.

I tillegg til inn- og utmeldinger av ansatte, finner man også fakturaer samt eventuelle forsikrings- eller abonnementsavtaler lett tilgjengelige til enhver tid. De fleste medlemmer bruker den nå aktivt for inn- og utmeldinger av ansatte og andre endringer i personalsituasjonen, og vi får mange positive tilbakemeldinger på bruken av portalen

Vi minner om at det er bedriften selv som er ansvarlig for å oppdatere kontaktinfo, fakturaadresse og alle endringer i personalsituasjonen. Merk at inn- og utmeldtdatoer ikke kan settes bakover i tid, så lag gjerne rutine på å registrere endringer fortløpende gjennom året.

Alle ansatte skal registreres, inklusive merkantilt personell, og alle innmeldte har sin egen unike bruker. Det er viktig å ikke dele brukerinfo med hverandre da dette etterlater seg elektroniske spor som for eksempel signeringer samt at det er forskjellige tilgangsnivåer.

Arkitektbedriftene ber alle sine medlemsbedrifter om å oppfordre alle ansatte til å logge inn i portalen for samtykke til personverninnstillinger.

Bare ta kontakt med Ingela dersom dere trenger bistand med pålogging eller registreringer.

Relaterte saker


Mest leste saker