Arkitektur skaper verdi - Tangenten på Nesodden

Tangenten er et identitetsbyggende prosjekt i en kommune som ønsket et felles samlingssted. Bygget samler svært mange ulike funksjoner under ett og samme tak, med utstrakt sambruk av arealer.

Nesodden har rundt 17 000 innbyggere og omtales ofte som en kulturkommune fordi den huser mange kreative mennesker. Kommunen ønsket å samle kommunale funksjoner i et nytt kommunesenter med kulturtilbud på Tangenåsen. 

Kommunen inviterte i 2008 til en begrenset plan- og designkonkurranse for arkitekter. Et av de uttalte målene med konkurransen var at kunstnerisk utforming skulle være en integrert del av bygget og at prosjektet skulle gjennomføres i en samspillsmodell. Dette var for å sveise tettere sammen byggeprosessens forskjellige aktører og for å oppnå̊ høy kvalitet, god arkitektur og kostnadseffektivitet gjennom hele byggeprosjektet. Ratio Arkitekter samt landskapsarkitektene Berg & Dyring lyktes svært godt.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygget og ikke minst samfunnet som helhet, og hvordan arkitektur kan brukes som et strategisk verktøy i utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Ved Tangenten trekkes blant annet frem:

  • Sosialt samlingspunkt for innbyggerne
  • Lavt totalt, årlig energiforbruk
  • Konkurransedyktig kulturtilbud
  • Attraktivt område for næringslivet

Sosial verdi

Etter samlokalisering har de ulike funksjonene samlet i Tangenten høyere besøkstall, og innbyggerne trives i det nye bygget. Det er blitt en daglig møteplass for lokalbefolkningen.

Tangenåsen ungdomsskole, kulturskolen og fritidsklubben har nå fått en arena som gjør det lettere å aktivt ta i bruk lokalsamfunnet, helt i tråd med undervisningsmålet om fokus på lokal tilhørighet. Den direkte tilgangen mellom biblioteket og ungdomsskolen gir et skoletilbud som lever utover vanlig skoletid. Biblioteket fungerer som arena for integrering og inkludering og jobber for å utjevne forskjeller i befolkningen ved å gi opplæring i digitale tjenester, informasjonskompetanse og kildekritikk. De ansatte gir veiledning i det som for mange er dagligdagse utfordringer ved bruk av digitale tjenester.

Miljøverdi

Ved å samlokalisere flere samfunnsfunksjoner og plassere bygget ved et knutepunkt, legger man til rette for arealeffektivisering og miljøvennlig transport. Kommuneadministrasjonen er flyttet til et sentralt sted i kommunen, med god kollektivtrafikkdekning. Antall parkeringsplasser for kommune-administrasjonen er dermed kraftig redusert og de ansatte oppfordres til å reise kollektivt, gå eller sykle.

Bygget varmes opp av bergvarme fra ti energibrønner og er prosjektert som et passivhus. Det gir et totalt, årlig energiforbruk på 70 kWh/m2. 

Økonomisk verdi

Fra Nesodden er det kort vei inn til Oslo sentrum med alle storbyens kulturtilbud. Det har en klar økonomisk verdi for kommunen at flere folk nå benytter seg av det lokale tilbudet. På et overordnet nivå legger Tangenten, og utvidelsen av Tangenåsen, til rette for et velfungerende næringsliv. De eksisterende bygningene og infrastrukturen mellom dem er avgjørende for i hvilken grad innbyggeren velger å utnytte stedets tilbud. Observasjoner tyder på at flere av Nesoddens innbyggere velger å legge sine ærender til området rundt Tangenten.

Les mer om hvordan Tangenten skaper verdi her >>

 

Fakta om Tangenten

Prosjekttype: Undervisningsbygg, kulturhus, bibliotek, næringsbygg
Oppdrag: Nybygg
Kommune: Nesodden
Prosjektvarighet: 2008-2012
Oppdragsgiver: Nesodden kommune
Arkitekt: RATIO Arkitekter AS
Arkitektens rolle: Programmering og prosjektering
Landskapsarkitekt: Landskapsarkitektene Berg & Dyring MNLA AS
Byggekostnad: 368 millioner kroner eks. mva.
Bruttoareal: 11 400 m2
Kvadratmeterpris: 33 000 kr
Anskaffelsesprosedyre: Begrenset plan- og designkonkurranse
Gjennomføringsstrategi: Totalentreprise

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker