Arkitektur skaper verdi - Ulstein Arena

I Ulsteinvik har det nye idrettskulturhuset, Ulstein Arena, gitt verdi til byen og befolkningen. Prosjektet er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter og handler om å skape et samlingssted for sport og aktivitet. Anlegget har gitt kommunen inspirasjon og føringer til videre utvikling av byen. Befolkningen har omfavnet anlegget og gjort Ulstein Arena til det nye møtestedet for både unge og gamle

Ulstein Arena ligger i forlengelse av Ulsteinvik sentrum og inneholder en flerbrukshall, klatrehall, badeanlegg og bibliotek. Byens eksisterende gangforbindelser er videreført langs og gjennom anlegget og på denne måten skapes det en serie av nye urbane plasser som knytter anlegget sammen med byen.

Flerbruk har vært et viktig tema i anlegget, med hovedhallen som kan brukes til konserter så vel som idrettsarrangementer, og biblioteket som enkelt kan endres fra lesesal til bokkveld, filmvisninger eller utstillinger.


Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur kan brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Ulstein Arena trekkes blant annet frem:

  • Betydelig utvikling av Ulsteinvik sentrum med nye offentlige møteplasser
  • Uformelle og inkluderende møteplasser som motvirker ensomhet og fremmer integrering
  • Anlegget produserer varme til omkringliggende bygg
  • Tilstrømning har ført til økt omsetning i flere næringer


Sosial verdi

Idrettskulturhuset Ulstein Arena har en helsefremmende og forebyggende effekt som har kommet hele befolkningen til gode. Ved å tilføye bibliotek, er anlegget blitt svært inkluderende, med et stort spekter av brukergrupper og aldre. Målet har vært å skape et generasjonsbygg - mens Oda er til svømmetrening venter bestefar med en bok i biblioteket.

Med sin store maritime industri tiltrekker Ulsteinvik arbeidskraft fra både inn- og utland, og Ulstein arena fungerer som et samlingspunkt for alle – ikke minst for tilflyttere som ønsker å komme i kontakt med lokalbefolkningen. Synlig aktivitet og jevn strøm av fotgjengere skaper økt trygghetsfølelse i området, samt at det myldrende anlegget er med på å motvirke ensomhet hos eldre og manglende opplevelse av fellesskap.

Biblioteket, som er åpent hver dag og hvor man kan låse seg inn selv, har opplevd en vesentlig økning i utlån av bøker. Klatrelaget opplever økt aktivitet og attraktivitet, og idrettslaget er svært godt fornøyd med badeanlegget og hallen. Som primære brukere av fasilitetene på dagtid, har skolene og elevene fått gode rammer for undervisning i idrettsfag.

Miljøverdi

Ulstein kommune satte seg høye mål for klimasatsning og etablerte et kommunalt eid fjernvarmeselskap. Med varme fra fjorden varmes et nærliggende skolebygg, samt et boligkompleks med 44 leiligheter. Bygget er i umiddelbar avstand til offentlig kommunikasjon og med sin beliggenhet mellom sentrum og bo- og skoleområdene, er det naturlig med gange og sykkel. 

Arkitektene har skapt et bærekraftig bygg med gode energitall og varige løsninger. Bygget er senket i terrenget, hvilket begrenser ytre overflater, som igjen reduserer varmetap. Maksimalt innslipp av dagslys reduserer bruken av kunstig belysning og generelt er det robuste løsninger med lang levetid og minimale krav til vedlikehold.

Økonomisk verdi

Ulstein Arena har spilt en viktig rolle for utviklingen av Ulsteinvik, både gjennom kompetanseløft i den lokale byggebransjen og ved å inspirere til videre transformasjon av byen. Den økte tilstrømningen av folk i forbindelse med idretts- og kulturarrangementer har ført til vekst i dagligvare, hotell- og restaurantnæringen. Mer aktivitet i sentrum har ført til økt omsetning generelt og kommunen har lagt til rette for at det utvikles flere boliger i området.

Les mer om hvordan Ulstein Arena skaper verdi her >>

Fakta om Ulstein Arena

   Prosjekttype: Idrettshall, kulturhus
  
Oppdrag: Nybygg
  
Kommune: Ulstein kommune
  
Program: Idrettshall, bibliotek, svømmehall, klatresenter
  
Prosjektvarighet: 2010-2017
  
Oppdragsgiver: Ulstein kommune
  
Arkitekt: Lund Slaatto Arkitekter, Arkitektkontoret Nils Tveit (badefaglig arkitekt),
                  Aat Vos (konsulent i forprosjekt bibliotek)
  
Arkitektens rolle: Prosjektering og programmering
  
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter
  
Byggekostnad: 315 millioner kroner eks. mva.
  
Bruttoareal: 10 000 kvm
  
Kvadratmeterpris: 31 500 kr
  
Anskaffelsesprosedyre: Begrenset plan- og designkonkurranse
  
Gjennomføringsstrategi: Hovedentreprise
  
Utmerkelser: Statens pris for byggkvalitet 2018

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Relaterte saker


Mest leste saker