AHO awards vår 2023

8. juni ble nok en gang AHO awards delt ut.

To ganger i året deles AHO awards ut. Arkitektbedriftene har tradisjon for å sponse Profesjonalitetsprisen (AiN-prisen). En fagjury vurderer og innstiller de nominerte prosjektene, mens prissponsorene velger sin vinner blant de nominerte. 

Prisen for Professionalism våren 2022 tildeles: studentene Iris Cook Botnmark, Finn Chan og Mimmie Johanna Svensson for arbeidet «The Atlas of Frigg». 

Styremedlem Christian Dahle representerte Arkitektbedriftene ved juryering og utdeling. 

Etterbruk av Frigg-feltet

AHO awards juni 2023Dette prosjektet analyserer med presisjon situasjonen under havoverflaten til det nedlagte Frigg-feltet i Nordsjøen. Prosjektet diskuterer kompleksiteten i det som skjer med et oljefelt etter at de har gjort sitt arbeid.

Siden feltet er på grensen mellom Storbritannia og Norge, analyserer prosjektet «Regulation of Act Relating to Petroleum Activities», et dokument som deles av de to landene. Dokumentet forklarer hvordan man skal håndtere disse enorme strukturene som blir liggende ute i havet etter at de har utført sin gjerning.

Prosjektet foreslår et supplement til smutthullet for verdivurdering i gjeldende forskrift, ved å legge til et nytt kapittel "Protocol of Heritage Conservation." Prosjektet tar tak i spørsmålet om verneverdien til en omstridt industri på en eksemplarisk måte, med en profesjonalitet som bringer restene av petroleumsindustrien inn i arkitekturfeltet.

Materialet er pedagogisk, grundig og vakkert presentert, og det er et eksempel på at det er behov for arkitekturkompetanse også i forhold til tilsvarende utfordringer både nå og i fremtiden.

Dette er et eksempel på hvordan det er behov for arkitektur for å skape og verne verdier, klima og miljø på en viktig, interessant og estetisk måte.

Prisen ble delt ut under et arrangement på AHO 8. juni.

Juryens begrunnelse  

IMG_5288Materialet er pedagogisk, grundig og vakkert presentert og utstilt. Det viser at arkitekturkompetanse er nødvendig for tilsvarende utfordringer både nå og i fremtiden.

Det er et eksempel på hvordan arkitektur kan skape og beskytte verdier, miljø og klima på en viktig, interessant og estetisk måte. Prosjektet fokuserer på fremtidig bruk / gjenbruk av oljeinstallasjoner. Og ved å grave i deres fortid og fremtid, stiller det viktige spørsmål om disse gigantiske strukturene og infrastrukturene bare er forlatte objekter eller faktiske ressurser.

Prosjektet dissekerer de massive sjøbaserte plattformene i Frigg-feltet og foreslår en helt ny strategi for å demontere og sette sammen komponentene til nye funksjoner, programmer og former. Prosjektet foreslår et supplement til smutthullet for verdievaluering i gjeldende forskrift, ved å legge til et nytt kapittel "Protocol of Heritage Conservation."

Prosjektet tar tak i spørsmålet om arveverdien til en omstridt industri på en eksemplarisk måte, med en profesjonalitet som bringer petroleumsrestene inn i arkitekturfeltet.

Relaterte saker


Mest leste saker