AHO ønsker å utvikle praksisorientert studie ved skolen sammen med næringen

AHO ønsker tettere samarbeid med arkitektkontorene for å utvikle utdanningen ved arkitekthøgskolen, og søker kontorer som vil delta i pilotprosjekt som kombinerer praksis og utdanning.

Nærings/industrimaster

I forbindelse med DIKUs utlysning etter prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i høyere utdanning søker AHO etter Arkitektkontorer som ønsker å bidra til utviklingen og utprøving av en 'nærings-/industrimaster' modell for utdanning ved AHO. 

Integrere praksis og utdanning

Ved hjelp av støtte fra DIKU ønsker AHO å gjennomføre et forprosjekt som vil utrede mulighetene og utfordringene knyttet til etablering av parallelt masterløp ved høgskolen hvor praksis ved arkitektkontor integreres i studieløpet.

Studenter må rustes for arbeidslivet

Målet er tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og virksomhetene i arbeidslivet, med vekt på integrering av praksis i et enhetlig studieløp. Ved utvikling av et studieløp som kombinerer undervisningsfag og profesjons kunnskap søker prosjektet å utdanne studenter rustet for et arbeidsliv i omstilling og utvikling.

Gjennomføring

DIKU søknaden vil legge rammen for prosjektet. AHO søker derfor etter kontorer som kan bidra med innspill til hvordan fremdriften på selve prosjektet og organiseringen vil være hensiktsmessig for dem.

Søknaden må peke på et behov for økt arbeidsrelevans i utdanningen. Derfor er det viktig at næringen og det enkelte kontor bruker denne muligheten til å komme med innspill.

Målet for prosjektet er at kontorene - sammen med AHO - finner en modell for gjennomføring av studiokurs som kombinerer praksis og utdanning. Det er lagt opp til  gjennomføring av to stk pilotkurs og hvor kontorene tar imot praktikanter som del av ordningen over en to års periode.

Søknadsfristen er 24.september så interesserte kontorer bes ta kontakt så snart som mulig med prosjektkoordinator Ona Flindall, ona.katrina.flindall@aho.no  eller telefon 400 45 979

 For mer informasjon om DIKU utlysningen henvises til: https://diku.no/programmer/oekt-arbeidsrelevans-i-hoeyere-utdanning 

Relaterte saker


Mest leste saker