Åpent brev til AUTODESK

I løpet av de siste par årene har det vært flere initiativer som har tatt for seg en voksende bekymring for tilstanden til programvaremarkedet i arkitektur-, ingeniør- og konstruksjonsindustrien (AEC)

I februar 2020 ga European Construction Industry Federation (FIEC) ut et posisjonspapir om mangel på konkurranse i programvareindustrien, med kunder som står overfor økende kostnader og begrensede lisensieringsmuligheter fra et lite antall konkurrerende utviklere.

I juli 2020 sendte en sammenslutning av utøvende britiske og internasjonale designere et 'Åpent brev til Autodesk', med bekymringer om manglende utvikling av kjernedesignprogramvare, eskalerende kostnader fra år til år, mangel på beskyttelse av åndsverk, aggressiv manglende overholdelse retningslinjer mot kunder og mangel på åpenhet om fremtiden til programvareproduktene deres.

I juni 2021 ga Architects’ Council of Europe (ACE) og European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) ut en posisjonsartikkel som støtter FIEC-initiativet og forslagene.

I september 2021 sendte Rådgivende Ingeniørers Forening i Norge (RIF), et åpent brev til alle designprogramvareutviklere, statlige enheter og bransjeorganisasjoner, og støttet alle ovennevnte posisjoner og brev.

Nok er nok!

I dag legger fire bransjeforeninger, som representerer profesjonelle arkitekter i Danmark, Finland, Island og Norge sine stemmer til og skriver et åpent brev til Autodesk.

De fire bransjeforeningene bak dette åpne brevet er:

  • AiN – Arkitektbedriftene i Norge
  • ATL – Association of Finnish Architects’ Offices
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • SAMARK - Association of Icelandic Architectural Firms

IMG_2360 Etter å ha sett Autodesks manglende respons, innser vi at toppledelsen har brukt de mer enn to årene etter de første åpne brevene på å ikke gjøre noe vesentlig med problemene som ble reist.

De har ikke klart å gjenkjenne og adressere frustrasjonen bak årevis med utbredte, offentlige bekymringer i industrien. Gjennom den langsomme programvareutviklingen og forretningsmodellene påtvunget kundene, er det tydelig at handlingene til dags dato ikke har vært i nærheten av nok.

 Nå ser vi frem til at en dialog kommer i gang og at vi kan komme videre med problemet og sammen finne en løsning, sier Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge.

Her kan du lese det åpne brevet til CEO i ATODESK Andrew Anangnost, og link til nettside for å være med å signere det åpne brevet.

Relaterte saker


Mest leste saker