Arconsult Ove Bøe A/S

www.arconsult.no
post@arconsult.no
63 97 31 79
Besøk: Leirvegen 5
Post: Postboks 260, 2051 JESSHEIM
Medlemsnr.: 100140
Org.nr.: 940758629
Antall arkitekter: 6
Antall ansatte: 6
Daglig leder: Andreas Broch
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/3/2024

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Interiørarkitektur
  • Arkitektur
  • Landskapsarkitektur
  • Prosjektadministrasjon
  • Antikvarisk arbeid

Referanser

Forvaltningsbygg, Sessvollmoen
Kontorbygg for forsvaret,2.800 m2


Vardefjell Barnehage,
Sørum kommune, 1200 m2

Manesjen boligområde; Jessheim
150 leiligheter i Jessheim sentrum

Jessheim Park
250 leiligheter i Jessheim sentrum

Energisentral for
Gardermoen Fjernvarme, 1500m2

Energisentral for
Hafslund Fjernvarme, 200m2 + 400m2

Mogreina barnehage
Ny barnehage, 700m2

Mogreina Boligprosjekt
90 boenheter

Ringvegen Jessheim
Utvikling av sentrumsbebyggelse, ca. 10 000m2

Diverse detaljreguleringer / omregulering

Diverse eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg og tilbygg i
Oslo og Akershus
Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arconsult Ove Bøe A/S (4 bilder)
ASPLAN VIAK AS, SANDVIKA (4 bilder)
Boxs Arkitektstudio AS (8 bilder)
Indigo Arkitekter As (4 bilder)
Jones Arkitekter AS (4 bilder)
Planforum Arkitekter AS (8 bilder)
Vindveggen Arkitekter AS (3 bilder)
sted helhet arkitektur - shark. as (3 bilder)
Terje Grønmo Arkitekter AS (3 bilder)
Frost Arkitekter AS (5 bilder)
Aksent arkitekter AS (5 bilder)
LINK Arkitektur AS (8 bilder)
A38 arkitekter as (6 bilder)
Norconsult Norge AS (8 bilder)