Planforum Arkitekter AS

www.planforum.no
firmapost@planforum.no
46535079
Besøk: Anthon Walles vei 36
Post: , 1337 SANDVIKA
Medlemsnr.: 100381
Org.nr.: 974373483
Antall arkitekter: 9
Antall ansatte: 11
Daglig leder: Ingeborg Lieth Årøe
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/3/2024

Erfaringsområder

  • Arkitektur
  • Utredning / programmering

Referanser

SKOLER
Ytre Enebakk skole, 3 parallell barneskole og mini flerbrukshall
Nybygg, ca. 7200 m2
Ferdig skolestart 2018

Hebekk skole, 3 parallell barneskole og mini flerbrukshall
Nybygg og tilbygg, ca. 6500 m2
Ferdig skolestart 2018

Fernanda Nissen skole, 4 paralell Oslo
Nybygg, ca. 9850 m2
Ferdig skolestart 2016.

Munkerud barneskole, 4 paralell Oslo
Nybygg, ca. 10 000 m²
Ferdig skolestart 2016

Nordseter skole, Oslo
Nybygg, ca. 7400 m²
Ferdig skolestart 2014

Høvik barneskole, Bærum
Nybygg og rehabilitering, under bygging
Ca. 1750 m² rehabilitering 5500 m² nybygg
Ferdig skolestart 2013

SYKEHJEM
Nytt sykehjem Nygård
Sykehjem for 72 personer med demens, samt oppussing og rehab eksisterende sykehjem
Tilsammen 180 beboere. 9750 m2
2 faser ferdigstillelse innen utgang 2021 og 2022

Olsrød sykehjem
Nytt sykehjem for 96 personer med demens
Konkurranse

Dronning Ingrids Hage
Hageby for 131 personer med demens
Ca. 15000 m2
2. Plass, pris og design konkurranse

BOLIGER
Trøgsleåsen mulighetsstudie
Skisseprosjekt, ca. 150 boliger
Ferdigstilles 2020

Silurveien 8 - 'Ullern Hage'
Boliger med høy standard, ca. 10000 m2
1. Plass i begrenset designkonkurranse
Ferdig 2017

Gamle Drammensvei 41
18 leiligheter
Ferdig 2011

Belsethagen, Bærum Kommune
Seniorboliger med livsløpsstandard
Ferdig 2005

IDRETTSHALLER
Ski Turnhall
Spesialhall for turn som del av Ski idrettspark
Byggestart er planlagt høsten 2019

Lysakerfjorden brettseilerklubb
Garderober, et lite klubblokale og en lagerdel. Samlet 400 m2
Ferdig 2018

Stabekk tennishall
Tennishall med garderobe
Ferdig 2010

Gjønnes flerbrukshall
Treningavdeling, treningshall, fotball, kafeteria, vestibyle, m.m.
Ferdig 2003

ØVRIG
Nødetatene i Gran og Lunner, Gran
Nybygg, under bygging, ca. 3900 m2
1. Plass OPS plan og design konkurranse
Ferdig 2013


Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arconsult Ove Bøe A/S (4 bilder)
ASPLAN VIAK AS, SANDVIKA (4 bilder)
Boxs Arkitektstudio AS (8 bilder)
Indigo Arkitekter As (4 bilder)
Jones Arkitekter AS (4 bilder)
Planforum Arkitekter AS (8 bilder)
Vindveggen Arkitekter AS (3 bilder)
sted helhet arkitektur - shark. as (3 bilder)
Terje Grønmo Arkitekter AS (3 bilder)
Frost Arkitekter AS (5 bilder)
Aksent arkitekter AS (5 bilder)
LINK Arkitektur AS (8 bilder)
A38 arkitekter as (6 bilder)
Norconsult Norge AS (8 bilder)