sted helhet arkitektur - shark.as

www.shark.no
shark@shark.no
94982504
Besøk: Skiveien 200 F, 1415 Oppegård
Post: Postboks 143, 1411 KOLBOTN
Medlemsnr.: 100155
Org.nr.: 987018216
Antall arkitekter: 7
Antall ansatte: 9

Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 9/25/2023

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Interiørarkitektur
  • Arkitektur
  • Utredning / programmering
  • Landskapsarkitektur
  • Byggeledelse
  • Prosjektadministrasjon
  • Antikvarisk arbeid

Referanser

Ødegården Borettslag. Rehab. av 375 leil.
I blokker/ rekkehus, 66 nye loftsleil. 39.000 m2
Tildelt Byggeskikkprisen 2003 Oppegård kommune

Ski Bygg AS/Byggmakker
Programmering, reg.,prosjektutv.
prosjektering, byggeledelse. Tot. ca. 15.000 m2

Riisløkka barnehage,Skedsmo kommune.
2000 m2, 220 barn.
Skisseforslag,reg.plan jan. 2008,
forprosjekt, hovedprosjekt, ferdigstilt juli 2009

Øvreskogen, Oppegård felt E
90 daa,130 boligenheter ny tilfartsvei med
kulvert under jernbane.
Regulering, prosjekteringsledelse, prosjektering.

Øvreskogen, Oppegård felt G
Detaljreg. og rammesøknad boligfelt.
Ca. 8,1 daa, 8 eneboliger i halvatrium.

Utarbeidelse av 6 innspill til rullering av kommuneplaner i Follo. Disse varierer i størrelse fra 1 kvartal til ny bydel på 1000 daa

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arconsult Ove Bøe A/S (4 bilder)
Arkitektkontoret Ingrid Ulving Gjørven AS (2 bilder)
ASPLAN VIAK AS, SANDVIKA (4 bilder)
Boxs Arkitektstudio AS (8 bilder)
Indigo Arkitekter As (3 bilder)
Jones Arkitekter AS (4 bilder)
Planforum Arkitekter AS (8 bilder)
Vindveggen Arkitekter AS (3 bilder)
sted helhet arkitektur - shark.as (5 bilder)
Terje Grønmo Arkitekter AS (3 bilder)
Frost Arkitekter AS (5 bilder)
THA Arkitekter AS (5 bilder)
LINK arkitektur AS (8 bilder)
A38 arkitekter as (6 bilder)
Norconsult AS, Sandvika (8 bilder)
Aplan Andersen (7 bilder)