Arkitektbedriftene forsterker MAKS-teamet

Økt fokus hos medlemsbedriftene på viktigheten av kvalitetssikring og systematikk i prosjekteringsprosessen har gjort kvalitetssystemet MAKS stadig mer populært.

- At systemet nå er det foretrukne verktøyet blant arkitekter har gitt større pågang av spørsmål og større etterspørsel og behov for videre utvikling av MAKS, sier utviklingssjef Janeche Bull Borander. I 2019 skal vi lansere en komplett søknadsløsning, og arbeider med ny versjon av kvalitetsplanen og løsning for sjekklister. Dette har gitt oss behov for forsterkning av MAKS-teamet. Vi har derfor opprettet en egen fagstilling i form av en kvalitetsrådgiver som skal bistå i arbeidet med brukerstøtte, kursing og videreutvikling av systemet. Teamet utvides også med enda en systemutvikler, i tillegg til å erstatte en systemutvikler som slutter.

Christian Hofmeier begynte i stillingen som kvalitetsrådgiver 2. januar. Han kommer fra stillingen som arkitekt hos ARC arkitekter i Trondheim, hvor han fra han begynte i 2008 har vært involvert i prosjekter innen bolig, helsebygg, kontor og forretning. I 2018 ble han medlem av BIM-utvalget i Arkitektbedriftene, noe han nå også fortsetter å arbeide med.

–Det blir veldig spennende å kunne bidra til å øke arkitektenes kompetanse innen kvalitetssikring og systematisk prosjektering, sier Christian Hofmeier, som allerede er i full gang med å bidra til implementeringen av den digitale byggesøknadsløsningen i MAKS.

-Vi gleder oss over å ha Christian på plass. Gjennom erfaringen som prosjekterende arkitekt kjenner han bruken av MAKS, noe som er en stor fordel både når det gjelder spørsmål fra medlemmene om praktisk bruk og videreutvikling av systemet, sier Borander.

Relaterte saker


Mest leste saker