Arkitektbedriftene leder BAE rådet

Bygg og anlegg er en veldig viktig næring som sysselsetter ca. 250 000 personer i Norge, det er fastlands- Norges største næring. BAE- rådet har de siste fire årene vært ledet av Byggenæringens landsforbund (BNL) i NHO huset på Majorstuen. 17. november gikk ledelsen av rådet videre, ikke så langt, men over gaten til Arkitektbedriftene i Essendropsgate.

Samarbeidsrådet for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, BAE-rådet, blir fra nå og de neste to årene ledet av Arkitektbedriftene og administrerende direktør Egil Skavang. 

Stiftet i 1998

BAE-rådet ble stiftet i 1998, og har følgende 8 organisasjoner som medlemmer: Arkitektbedriftene (AiN), Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Norsk Eiendom, Norsk Teknologi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Virke Byggevarehandel

Felles kontkatpunkt overfor myndighetene

BAE-rådet skal være et felles kontaktpunkt for næringen overfor myndighetene og kan fronte saker hvor det er samlet og felles interesse blant deltakerorganisasjonene. Rådet er et uformelt samarbeidsorgan, hvor synspunkter, ideer og erfaringer utveksles og diskuteres.

En viktig oppgave er å koordinere medlemsorganisasjonenes næringspolitiske arbeid. Noe som blir svært viktig med et nytt stortingsflertall og ny regjering etter valget i høst.

Det er viktig med en felles møteplass for topplederne i næringen, og på den måten bidra til bedre å få synliggjort næringens viktighet og verdiskaping samt å styrke dens konkurransekraft.

Arkitektbedriftenes administrerende direktør, Egil Skavang, har gjort seg noen tanker om Arkitektbedriftenes ledelse av BAE- rådet de neste to årene.

- Vi er en bransjeorganisasjon på lik linje med de øvrige i rådet, og vil ha lederskapet de neste to årene. Her blir vår rolle å videreutvikle potensialet i dette felleskapet og utnytte det momentet som en samlet byggenæring representerer til å sette en agenda som er i tråd med vårt samfunnsoppdrag, sier Skavang.

- Enkelte ting rådet har igangsatt vil ha en naturlig videreføring, slik som toppledersamlingen «Sammen 2020» og styrking av samarbeidet med Forskningsrådet. Så må vi se på utfordringene fremover og på hvordan næringen kan forsterke sin rolle som et strategisk virkemiddel i samfunnsutviklingen. Arkitekturens funksjon vil være en sentral faktor i dette, sier han videre.

Det er noen utpekte områder som blir viktig å jobbe mer i BAE- rådet de neste årene. 

- Målene for rådet vil bli konkretisert i samarbeid med de øvrige rådsmedlemmene, men næringens avgjørende rolle for at Norge skal oppfylle klimamål og andre kritiske bærekraftsmål, vil nok være en sentral ramme. Ansvaret vi har her gjør det helt nødvendig med et tettere samarbeid med myndighetene om forskning, pilotering og innovasjon, avslutter Skavang.

Les også sak i Arkitektnytt.

Relaterte saker


Mest leste saker