Arkitektbedriftene, RIF og EBA med felles MMI-veileder

På tegninger er det enkelt å se forskjell på en skisse og en arbeidstegning. Så enkelt er det ikke i BIM. BIM-objekter kommer fra programvarenes objektbibliotek, og de endrer sjeldent utseende visuelt fra første skisse til ferdig prosjektert og bygget prosjekt. Arkitektbedriftene, RIF og EBA lanserte derfor 12. oktober en felles tverrfaglig veileder for BIM-leveranser, MMI - Modell Modenhets Indeks.

Det var BIM-utvalget i entreprenørforeningen EBA som tok initiativ til å lage en veileder for hvordan man enkelt kan kommunisere til andre i prosjektet hvor modne BIM-objektene brukt i modellen er. BIM-utvalgene i Arkitektbedriftene og Rådgivende ingeniørers forening (RIF) ble deretter involvert for et felles dokument. Det er Steen Sunesen fra Link og Truels Wissneth fra LPO som har representert Arkitektbedriftene i arbeidet med veilederen.

MMI-indeksen er ment som en veileder. Alle prosjekter er ulike og har ulike behov. Veilederen danner et grunnlag for en felles terminologi på tvers av fagene og en felles forståelse av hvor langt man er kommet med prosjektering og beslutningstaking. Det er mulig selv å endre eller legge til andre tolkninger av de ulike nivåne, eller legge til flere nivåer. Veilederen er ment å klargjøre både begreper og styringprinsipper, og vil kunne skille seg fra en liknende begrepsbruk som er innarbeidet i BIM-manualer hos både arkitekter, rådgivere og oppdragsgivere. Det er derfor viktig å avklare innhold og leveranser mot ytelsebeskrivelser og leveranser i henhold til kontrakt.

- Samarbeidet har vært positivt og danner grunnlag for å kunne bli enig om andre aspekter av arbeid med BIM. Dokumentet er sympatisk kortfattet og lite teknisk. Det viktigste ved dokumentet er at det introduserer MMI-konseptet og gir et standard forslag til hvordan det brukes, sier Steen Sunesen.

- MMI-indeksen er ment å skulle avklare status og spore progresjon i prosjekteringsarbeidet i BIM-prosesser.  Dette vil forenkle dialogen i den tverrfaglige koordinering mellom ulike fag, supplerer Truels Wissneth.

MMI baserer seg på en prosess hvor modenheten til en modell rangeres på en skala fra 100 til 500 med følgende nivåer:

MMI 100: Skisse
MMI 200: Ferdig konsept
MMI 300: Tverrfaglig kontroll
MMI 400: Produksjonsunderlag
MMI 500: Som bygget

 

Last ned veilederen her  mmi-modell-modenhets-indeks.pdf

Les mer om MMI-indeksen på bygg.no og hos EBA.

Relaterte saker


Mest leste saker