Arkitektbedriftenes digitale byggesøknadsløsningen offisielt lansert

Den nye byggesøknadsløsningen som er spesialtilpasset for arkitekter, ble lansert på en pressekonferanse arrangert av Arkitektbedriftene i Norge og Direktoratet for byggkvalitet hos Enerhaugen Arkitektkontor torsdag 14. februar. Enerhaugen Arkitektkontor har vært aktivt med på brukertesting av løsningen fra utviklingsarbeidet startet.

Ganske nøyaktig to år etter at AiN søkte og ble tildelt lisens av DiBK for å utvikle en digital søknadsløsning, er løsningen klar for bruk. Det er den første løsningen som står klar til å sende en hel byggesøknad fra nabovarsel til ferdigattest etter at DiBK tildelte totalt 17 lisenser til IKT-leverandører og bransjeorganisasjoner for å lage nye løsninger for byggesøknader .

Det var en stolt Egil Skavang som kunne fortelle at det allerede har gått 89 forsendelser til 18 kommuner gjennom byggsok.net. Søknadsløsningen åpnet for søknad for rammetillatelse allerede i fjor høst, men nå er også søknad i ett-trinn, igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest tilgjengelig.

–Vi har investert en god del sparepenger og har jobbet tett i to år med løsningen, og det er gøy å se at så mange allerede har tatt den i bruk. Målet vårt har vært å lage en søknadsløsning tilpasset arkitektenes arbeidsprosesser, slik at de best mulig kan kvalitetssikre arbeidet sitt, gjenbruke data og jobbe mer effektivt. Arkitektene står for en stor del av byggesøknadene i Norge, og med en løsning som gjør søknadsprosessen enklere, regner jeg med god vekst i antall arkitekter som tar i bruk systemet.

–Vi har lagt vekt på å gjøre det enkelt for arkitektene. Alle prosjektene arkitektene har i MAKS kan videreføres til søknadsløsningen, slik at man slipper å fylle ut den samme type informasjon på flere steder, supplerer Christian Hofmeier i AiN.

- Vårt dyktige utvikler team med Helene Svelle i spissen har testet løsningene over noe tid. Vi ser det virker bra, men er også avhengig av at Altinn og Fellestjenester BYGG fungerer godt.

I løsningen kan du nå arbeide med, sende og signere følgende søknader og dokumenter til alle landets kommuner:

  • Rammesøknad
  • Ettrinnsøknad
  • Igangsettingstillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Midlertidig brukstillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Ferdigattest
  • Distribusjon av ansvarsretter til ansvarlige foretak
  • Gjennomføringsplan (som en del av søknaden)
  • Nabovarsling via våre samarbeidspartnere, Norkart og Ambita-Infoland

Arbeidet har vært et stort løft for Arkitektbedriftene. Byggesaksløsningen er et komplekst verkøy som  stiller høye krav til regelsjekk mot nasjonale sjekklister (lansert av DiBK), standardiserte dataformater, regelsjekker mot Altinn, tilgangsstyring og sikkerhet i Altinn. I tillegg kommer forventninger til generell brukervennlighet, opplæring og veiledning.

Søknadsløsningen er en del av kvalitetssystemet MAKS, og vi ønsker alle MAKS-abonnenter velkommen til å ta i bruk løsningen. Samtidig ber vi om forståelse for at byggesøknasløsninger er et utviklingsarbeid også på offentlig side, og at grensesnitt mellom DiBK og Altinn kan påvirke løsningen utenfor vår kontroll.

Brukertestet med komplisert byggesøknad

Enerhaugen Arkitektkontor er aktive MAKS-brukere, og har vært med på å teste den nye søknadsløsningen i prøvefasen. –Vi hadde tilfeldigvis en relativt komplisert byggesøknad med mange vedlegg og mange naboer da vi skulle teste systemet. Det var noen utfordringer underveis, blant annet med noen vedlegg, men vi samarbeidet tett med AiN og fikk hjelp til å løse problemene underveis. Vi ser en stor merverdi i å kunne behandle alle data i ett system, og at systemet fungerer for alle kommuner. Dette betyr en effektivisering for oss. Til nå har jo mye foregått på papir og e-post, og det er flott å komme bort fra det. Nå er vi spente på å prøve å søke IG, som akkurat er lansert, sier Ines Habrecht.

Målet er raskere saksbehandlinger og økt kvalitet

– Gjennom Fellestjenester BYGG legger Direktoratet for byggkvalitet til rette for at kommersielle IT-leverandører kan tilby skreddersydde løsninger for ulike brukere av byggesøknader, som for eksempel arkitekter, rørleggere og privatpersoner. Med byggsok.net har Arkitektbedriftene utviklet en god søknadsløsning spesielt rettet mot arkitekter. Det vil bli lettere å utarbeide komplette byggesøknader, noe som vil gi gevinster i form av kortere saksbehandlingstid. I dag er en av tre byggesøknader mangelfulle og dette forlenger saksbehandlingstiden hos kommunene, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

Horne og legger til at neste steg i utviklingen av Fellestjenester BYGG er å kunne bruke en digital modell som en del av byggesaken. DiBK har laget en standard for hvilken informasjon som skal med i en slik byggesaks-BIM, og vi samarbeider nå med leverandører av tegneverktøyene, slik at arkitektene lett skal kunne gjøre et uttrekk av sin modell til bruk i byggesaken, sier Horne.

Relaterte saker


Mest leste saker