Arkitekter hjelper arkitekter

Arkitektene med en utstrakt hånd.

Utbrudeet av krigen i Ukraina har medført at Europa opplever den største flyktning krisen etter andre verdenskrig i disse dager.

Arkitektbedriftene ønsker at vi gjør det vi kan for at flyktninger som kommer til Norge og er arkitekter kan få tilbud om meningsfylt arbeid mens de er her. Dette gjelder alle flyktinger som kommer til Norge - ikke kun fra Ukraina.

For å kunne å kunne få til dette må vi ha med dere medlemmer. Da blir spørsmålet:

Hvem kan ta i mot arkitekter som kommer som flyktninger til Norge fremover og som trenger meningsfylt arbeid og kan bygge relasjoner med norske arkitekter?

Arkitektbedriftene i Norge oppfordrer våre medlemmer omkring i landet til å gi en hjelpende hånd!

For at vi skal få dette til praktisk vil vi hjelpe og bistå de medlemmer som sier ja med kontakt og koordinere med kommunen der bedriften er slik at bolig og generell bistand håndteres gjennom den.

Vår oppgave vil bli å rette henvendelse til kommunene med navn på bedrifter som stiller seg til disposisjon.

Dersom dere har mulighet, og ønsker og være med på dette, send en e-post til vår kommunikasjonssjef Geir Lindhjem / geir@arkitektbedriftene.no

Relaterte saker


Mest leste saker