Arkitektkontoret Odd Thommesen AS

Under utvikling
odd@thommesen-ark.no
73 83 39 90
Post: Kjøpmannsgata 51, 7011 TRONDHEIM
Medlemsnr.: 100130
Org.nr.: 992856556
Antall arkitekter: 1
Antall ansatte: 2
Daglig leder: Odd Thommesen
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/3/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Bergheim terasse
114 leiligheter i terrasert
bebyggelse, 20.000m 2

Birkehaug seniorboliger
57 eldreboliger m/ fellesanlegg
7.000 m2

Mørkved bo- og servicesenter
Bodø, 60 boenheter
5.000 m2

Sandgt.16-20, boligblokk
v/ Trondheim havn
33 leiligheter, 4.500 m2

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Agraff Arkitektur AS (8 bilder)
ARC Arkitekter AS (8 bilder)
Arkiplan A/S (5 bilder)
Skylstad Arkitektur AS (8 bilder)
Arkitektene VIS-À-VIS AS (8 bilder)
KVADRAT arkitekter AS (4 bilder)
Bergersen Arkitekter AS (4 bilder)
EGGEN arkitekter as (8 bilder)
Kikimora arkitekter AS (4 bilder)
HUS arkitekter AS (4 bilder)
Lusparken Arkitekter AS (8 bilder)
PKA Arkitekter AS (6 bilder)
Pir II AS (8 bilder)
ROJO arkitekter AS (8 bilder)
Selberg Arkitekter AS (4 bilder)
Skibnes Arkitekter AS (8 bilder)
SØRLI ARKITEKTER AS (6 bilder)
Uddu Steinar Sivilarkitekt MNAL (6 bilder)
Øystein Thommesen AS (5 bilder)
Rambøll Norge AS, Arkitektur og Plan Trondheim (1 bilder)
Spark Studio AS (8 bilder)
Arkitekturfabrikken AS (8 bilder)
ASAS Arkitektur AS Fosen (3 bilder)