Arkitektonisk kvalitet - planlegging

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning og Norsk institutt for kulturminneforskning, og med rådgivning fra alt.arkitektur, gjennomført en kartlegging av norske kommuner og fylkeskommuners arbeid med arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging.

Arbeidet er gjort på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Bakgrunnen for konsulentoppdraget var at oppdragsgiver ønsket å kartlegge kommunenes behov for kompetanse og verktøy for å sikre god arkitektur i planleggingen.

Departementet ønsket også anbefalinger om hvilke tiltak og virkemidler statlige planmyndigheter, regionale myndigheter og andre sentrale aktører kan bidra med for å øke kommunenes plan- og arkitekturkompetanse. Dette for å legge best mulig til rette for å sikre kvalitet i de bygde omgivelsene.

Rapportens diskusjoner og anbefalinger er hovedsakelig basert på dybdeintervjuer, en nettbasert spørreundersøkelse og studier av dokumenter.

Rapporten identifiserer hvordan ulike kommuner og fylkeskommuner jobber med arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging. Den belyser utfordringer og betingelser for dette arbeidet, og kommer med anbefalinger. Rapporten gir slik et kunnskapsgrunnlag for lokale, regionale og nasjonale myndigheters arbeid med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging.

Last ned rapporten her >>

Relaterte saker


Mest leste saker