Årsberetningen blir digital

Årsmeldingen til Arkitektbedriftene har vært en vakker og informativ publikasjon for våre medlemmer. Men nå er ikke papirformatet lenger riktig bruk av ressurser. Derfor endres årsmeldingen fra papirpublikasjon i mai til nettnyheter på nyåret. De formelt nødvendige årsmøtepapirene legges ut i medlemsportalen i mai. Årsmøtet blir 31. mai i Stavanger.

Arkitektbedriftene laget i mange år en årbok, der medlemmene og andre kunne kjøpe annonser. De siste tre årene har vi laget en vakker årsmelding, som er gått ut sammen med innkallelse til årsmøte i foreningen. Nå er tiden moden for at også Arkitektbedriftenes årsmelding blir digital. Oppsummeringer av 2017, for eksempel for vår forsikringsordning, markedet, medlemsaktiviteter, prosjekter og myndighetskontakt vil dessuten komme rett over nyttår på nettsidene, fremfor på versjon i mai. Vi håper medlemmene vil sette pris på endringen.

Meld deg på årsmøtekonferansen i Stavanger 31. mai allerede nå, her.