ASPLAN VIAK AS, LEIKANGER

www.asplanviak.no
leikanger@asplanviak.no
41799417
Besøk: Næringshagen, Hermansverk
Post: Sognefjordvegen 40, 6863 LEIKANGER
Medlemsnr.: 121796
Org.nr.: 910209205
Antall arkitekter: 1
Antall ansatte: 1
Gruppeleder PLAN
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/10/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser


Fylkeskommunal handlingsplan for trafikktrygging 2014 - 2017

Trafikktryggingsplanar for fleire kommunar

Regulering verneområde Lærdalsøyri

Regulering Hodlekve - alpinanlegg og hytter

Kampflybase Ørland hovedflystasjon. Fagansvarleg kulturminne- og kulturmiljø i KU og planprosess

Landskaps- og kulturmiljøanalyse; Ekeberg med skogsområde/skulpturpark, Oslo

Regulering badeanlegg og sentrumsområde Gaupne

Regulering Lavik sentrum m/ferjekai E39

Informasjonsmateriell/skilt; Ausevika helleristingsfelt, Flora

Kommunedelplan E16 Tønjum-Ljøsne. Fagansvarleg KU kulturminne- og kulturmiljø

Regulering og teknisk planlegging næringsområde Moskog

Regulering og teknisk planlegging bustadfelt Prestmarka, Lavik

Regulering og konsekvensutgreiing, steinuttak Leikanger

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arki Arkitektar AS (4 bilder)
Arkitektkontoret 4B A/S (2 bilder)
Salt Arkitekter AS (5 bilder)
Nordplan AS (8 bilder)
Xform as (8 bilder)