Fellesskap på tvers av generasjoner og behov

Området langs Akerselva var tidligere et område preget av forfall og kriminalitet. Nå er Nedre Foss bypark et attraktivt og grønt rekreasjonsområde i kultur- og historierike Akerselva miljøpark.

Trygg tverrforbindelse og tilgjengelig miljøpark

Nedre Foss ligger på østsiden av Akerselva og var i mange år et livløst og glemt område. Til tross for et voksende studentmiljø på begge sider av elven, nye omkringliggende boligområder og revitalisering av Vulkan på vestsiden av elven, var området lenge preget av forfall og kriminalitet.

Bymiljøetaten ønsket å ruste opp friområdet og skape en ny felles park som kunne bedre tilgangen til elven og løfte frem Akerselva miljøpark. Samtidig var det behov for en bedre og tryggere tverrforbindelse for gående og syklende over elven for å binde Vulkan bedre sammen med Grünerløkka.

Les om Nedre Foss bypark som Arkitektur skaper verdi prosjekt her.

 

Relaterte saker


Mest leste saker