Behov for en ny arkitekturpolitikk

En ny regjering gir også muligheten til en økt satsning på arkitektur i både samfunnet og på den politiske dagsorden.

«Arkitekturopprøret» har i vår og sommer skapt en fornyet interesse for arkitekturdebatten i Norge. Men arkitektur dreier ser om mer enn fasader. Arkitektur og kvaliteten på våre fysiske omgivelser har stor innvirkning på menneskers trivsel og adferd. Arkitektur skaper betydelige sosiale, miljømessige og økonomiske effekter.

 -Forskjellen på et godt og et dårlig bymiljø, eller en god og en dårlig leilighet, eller en trist eller en inspirerende skole, er ikke tilfeldig. Bevisst politikk og planlegging, høy kompetanse og systematisk forskning og innovasjon kommer ikke av seg selv, men må settes på sporet og må styres. En ny regjering kan bruke arkitektur som et strategisk virkemiddel med hele byggenæringen som motor, sier administrerende direktør, Egil Skavang, i Arkitektektbedriftene.

- Vi ser frem til, sammen med hele BAE – næringen, et godt samarbeid med en ny regjering og en ny kommunalminister om et økt fokus på rammevilkårene for fastlands – Norges største næring, sier han videre

Relaterte saker


Mest leste saker