BIM-kurs for arkitekter av arkitekter

Arkitektbedriftenes BIM-utvalg utvikler nå BIM- kurs for arkitekter basert på buildingSMARTs læreplan for rådgivere. Kurset utvikles som et to-dagers kurs, og er planlagt holdt første gang i 2. kvartal 2018.

Norge sitter i føreresetet i Europa når det gjelder bruk av BIM blant arkitekter, men relevant etterutdanning er etterspurt. 

BIM-undersøkelsen som Arkitektbedriftene fikk gjennomført 1. halvår 2017 avdekket at bare 16% av de spurte mente det fantes relevant etterutdanning for arkitekter innen BIM. Dette har BIM-utvalget satt seg fore å gjøre noe med, og utvikler derfor et eget kurs tilpasset arkitektens hverdag og behov. Det er ofte vanskelig å omsette generelle veiledninger til praksis. Kurset har som ambisjon å være konkret og gi praktiske og gode eksempler på bruk av BIM slik at det blir kort vei fra kursing til mestring i eget prosjekt.

Kurset bygger på videregående læreplan fra buildingSMART Norge, og omfatter nivået Rådgiver. Temaer som vil bli behandlet i kurset er blant annet rammebetingelser, tverrfaglig koordinering, arkitektens BIM-leveranser og romprogrammmering, og setter BIM i sammenheng med nye prosessverktøy som LEAN og VDC. Alle eksempler vil være tilpasset arkitekter.

Målet med kurset er en kunnskapsheving innen BIM på arkitekt- og rådgiversiden. Fokus vil være arkitektens særskilte ansvar for helheten, og hvordan bruk av BIM kan bidra til å ivareta dette ansvaret. Selv om kurset er laget for og av arkitekter bygger det på en felles rådgivermodul, og vil ha relevans og være åpent også for andre rådgivere i byggebransjen.

 

Se artikkel om BIM-undersøkelsen her.

Se artikkel om Norges bidrag i europeiske ACE om BIM her.

Se buildingSMARTs læreplan her.

Følg forøvrig med på Arkitektbedriftenes hjemmeside for nærmere informasjon. Meld allerede nå interesse for deltagelse på BIM-kurs ved mail til utviklingssjef Janeche Bull Borander.