BIM-undersøkelsen 2019

Arkitektbedriftene i Norge ønsker å kartlegge arkitektbransjens kompetanse og bruk av BIM. Undersøkelsen vil gi oss viktig informasjon om hvordan vi som bransjeorganisasjon bør arbeide videre med rammepåvirkning og kompetanseheving innen digitalisering. Vi håper du har tid og mulighet til å delta i undersøkelsen. Det krever kun 5-10 minutter av din tid.

Svar på undersøkelsen her >>

Undersøkelsen er rettet mot ledelsen og ansatte ved arkitektbedrifter. Undersøkelsen er rettet mot hele bedriften, og ikke kun de som eventuelt til daglig jobber med BIM. Det er ønskelig med flere besvarelser fra samme bedrift. Vi ber deg derfor videresende undersøkelsen internt i din bedrift.

Undersøkelsen tenkes gjennomført annenhvert år, for å kartlegge endring og utvikling i arkitektbransjen.

Frist for å besvare undersøkelsen er 30. september 2019.

Tusen takk for at du bidrar!

Har du innspill eller spørsmål, kontakt vår kvalitetsrådgiver Christian Hofmeier