Opptak av webinaret Vil pandemien knekke landets største fastlandsnæring?

En samlet byggenæring inviterte til markedswebinar torsdag 11. mars. Se opptak av webinaret og hør hvordan bransjeforeningene og firmarepresentanter for store deler av næringen opplever markedet, og bli kjent med resultatene fra flere tidligere upubliserte markedsundersøkelser.

Byggenæringen er Norges viktigste fastlandsnæring med en årlig verdiskaping på godt over 380 milliarder kroner fordelt på 92.000 bedrifter med mange hundretusen ansatte. Likevel har svært lite av krisetiltakspakkene det siste året vært rettet mot vår næring. Hvordan er egentlig markedssituasjonen i byggenæringen i Norge etter 12 måneder med Covid-19?

Webinaret gikk i regi av RIF, EBA, NELFO og Arkitektbedriftene.

Se opptak av webinaret her >>

 

Velkommen
Marius Saasen Strand, kommunikasjonsdirektør, Nelfo.

Bakgrunn
Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør, RIF.

Plan- og aktivitetsanalyse (februar 2021) – kommuner og fylkeskommuner
Prognosesenteret – Kåre Elnan, CCO Partner.

Kan kommunene brukes til motkonjunktur?
KS – Kommunesektorens Organisasjon – Helge Eide, områdedirektør samfunn, velferd og demokrati.

Hvor lenge kan vi leve på ordrereserven?
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) – Stein Windfeldt, direktør EBAN.

Er det gode tider i rådgiverbransjen?
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) – Ari Soilammi, utviklingssjef.

Volumet av nye prosjekter faller
Arkitektbedriftene (AiN) – Egil Skavang, administrerende direktør.

Mulighet for smart og grønn omstilling?
Nelfo – Tore Strandskog, direktør næringspolitikk.

Bransjedebatt

  • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Rune Aale-Hansen, administrerende direktør.
  • Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør.
  • Sweco Norge AS, Grete Aspelund, administrerende direktør.
  • BackeGruppen, Eirik Gjelsvik, konsernsjef.
  • CF Møller, Christian Dahle, partner og daglig leder.

Relaterte saker


Mest leste saker