Byggesaksbehandling i krise?

Undersøkelse viser ingen endring fra i fjor

Arkitektbedriftene, sammen med NAL og OAF, gjorde nylig en spørreundersøkelse om byggesaksbehandlingen i de fire største norske byene. Spørreundersøkelsen var rettet mot daglige ledere i bedrifter med hoveddelen av byggesakene sine enten i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim.

 _J3A0015 - Oppslutningen om undersøkelsen var størst i Oslo, men svarene fra de andre byene antyder de samme utfordringene, sier utviklingssjef i Arkitektbedriftene, Janeche Bull Borander.

 

 

Resultatene skal presenteres for Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo på et møte før sommeren. Møtet er en del av organisasjonenes felles pågående dialog med PBE om saksbehandling i Oslo.

 

Svarene var ikke veldig positive

72 prosent opplevde at byggesakene ikke var behandlet ferdig innen 12 uker fra innsendt søknad. 84 prosent svarte at de opplevde stor forskjell i saksbehandlingen av like problemstillinger fra sak til sak. 69 prosent opplevde at saksbehandler ikke var tilgjengelig for dialog og veiledning. Etterspurt tilleggsdokumentasjon ble av 56 prosent opplevd som lite relevant. Det var også 56 prosent som svarte at kravet om tilleggsdokumentasjon oftest kommer så sent som etter 9-12 uker.

For Oslo var resultatet omtrent det samme som i en tilsvarende undersøkelse som ble gjort for ett år siden. Dette til tross for at PBE selv melder om nedgang i saksbehandlingstidene. 

- I dag er det mye frustrasjon blant våre medlemmer rundt saksbehandling, spesielt i Oslo. Sammen med NAL og OAF er det derfor viktig for oss å bidra konstruktivt i dialogen med etaten for å nå et felles mål om effektive og gode prosesser. Det betyr både å formidle medlemmenes behov, og også å se på hva vi som ansvarlige søkere eventuelt kan forbedre, sier Bull Borander.

Statistikk som PBE presenterte på sitt siste Brukerforum viste at tileggsdokumentasjon knyttet til ansvar var det som etaten hyppigst etterspurte, med kart og tegninger på plass nummer to. Siden Oslo er landets klart største byggesaksavdeling er det grunn til å tro at dette kan gjelde for andre kommuner også. 

Relaterte saker


Mest leste saker