Dataangrep mot Altinn og Arbeidstilsynet

Begrenset med konsekvenser for MAKS-søk

Dataangrepet, som berørte blant annet Arbeidstilsynet og Altinn sine sider, førte til ustabilitet og utilgjengelighet ved digitale byggesøknader i MAKS-søk på onsdag 29 juni. 

Tjenestene var ikke direkte berørt av angrepet, men fordi ID-porten og Altinn var delvis nede, var det i perioder ikke mulig å sende digitale byggesøknader. 

En del søknader og nabovarsler som ble sendt på onsdag, ble stående i kø i Altinn og fikk først status “OK” torsdag morgen. Saksbehandlingsfristen gjelder fra den datoen kommunene mottar søknaden, altså torsdag for de søknadene det gjelder. 

Erklæringene har nådd foretak, men det var ikke mulig å logge seg på for å signere fra onsdag formiddag til torsdag morgen. Dersom foretakene har klart å signere, har alt gått gjennom slik det skal. 

Vi anbefaler dere, som har sendt søknader mellom onsdag 29. og torsdag 30. juni, å ta en kontroll av innsendingen og sjekke dato, mm. Videre kan det være lurt å følge opp foretak som skal signere erklæringer som ble sendt i denne perioden. 

Ikke nøl å ta kontakt med maks@arkitektbedriftene.no hvis dere lurer på noe. 

 

Relaterte saker


Mest leste saker