De tre store rådgiverne vokser innen arkitektur

Arkitektbedriftene i Norge har igjen bedt Asplan Viak, Norconsult og Rambøll om å skille ut sin arkitektvirksomhet fra hele selskapets omsetning i 2017. De tre omsatte for til sammen 891,2 mill kr i arkitektmarkedet.

De tre kontorene har ulike systemer og organisering, så tallene er vanskelige å sammenligne både mellom virksomhetene og over tid.

Asplan Viak
Asplan Viak oppga i 2016 en arkitektomsetning på 284,4 mill kr. Nå for 2017 har de inkludert noe større deler av virksomheten. Omsetningen i 2017 for avdelingene Plan, Arkitektur og Landskap utgjør 399,8 mill kr.

I dette ligger også store samferdselsprosjekter, samfunnsanalyse og trafikk – altså en del rådgivende ingeniører og samfunnsvitere. De to planavdelingene er slått sammen fra 2018, og oppgis derfor nå sammen.

Siden 2016-tallet og 2017-tallet ikke er sammenlignbare, blir det meningsløst å regne prosentvis vekst for året.

Norconsult
Norconsult beregner arkitekturomsetningen sin i 2017 til 263,4 mill kr. I 2016 var omsetningen 228 mill kr. Tallet angir den samlede omsetning for de som jobber innen feltet arkitektur, med bredde fra plan, landskap, interiør og arkitekturprosjektering.

Selskapet har gjort samme vurdering som ifjor om hvilke medarbeidere som skal tas med. Veksten på 35,4 mill kr betyr hele 15,5 prosent økning i omsetningen.

Rambøll
Rambølls arkitektomsetning var i 2017 på 228 mill kr, en vekst på 8 mill kr fra 2016. Det er den samlede omsetningen for «Ark & plan»-avdelingene i tre divisjoner, altså arealplanlegging, landskap og arkitekt – som i fjor. Veksten er på 3,6 prosent.

Antall ansatte omgjort til fulltidsekvivalenter er omtrent uendret på 176. Omsetningen pr fulltidsansatt er således økt fra 1,216 mill kr til 1,292 mill kr.

Til sammen
De tre til sammen hadde dermed en arkitektomsetning på 891,2 mill kr.

Det er vanskelig å beregne hvor stort det totale arkitektmarkedet i Norge er, blant annet på grunn av kodingen av type virksomhet i Statistisk sentralbyrås og Brønnøysunds registre. Derfor vil ikke Arkitektbedriftene si bestemt hvor stor del av arkitektmarkedet de tre store integrerte rådgiverne står for.

Relaterte saker


Mest leste saker