Digitalt innspillsmøte om revisjon av NS 8401 og NS 8402

Revisjon av rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 er i gang og vi ønsker innspill til revisjonen fra våre medlemmer. Bli med og påvirke neste generasjon standardkontrakter!

Tema som vil drøftes er bl.a.:

  • Hvilke erfaringer har dere med dagens standarder?
  • Hva fungerer godt og hva fungerer dårlig?
  • Hvilke endringer ønsker dere?

Innspill kan gjerne sendes i forkant til juridisk@arkitektbedriftene.no

Bruk da skjema som finnes her: 

Mal for innspill til revisjon

 
Teams-lenke blir sendt ut dagen før.

Arrangementet er kun for medlemmer!

Se her for mer informasjon om revisjonen.

Praktisk informasjon

Sted: Teams-møte
Dato: 12. november 2021
Tid: kl.09:00 - kl.10:00
Påmeldingsfrist: 11. november 2021
Pris medlem: Gratis
Pris ikke-medlem: Kun for medlemmer