Endring i reglene om beskatning av bonuspoeng og andre naturalytelser

For reiser i forbindelse med jobb er det relativt vanlig at arbeidsgiver lar arbeidstaker motta bonuspoeng opptjent i forbindelse med de ulike reisene, og dermed gir de anledning til å benytte poengene til private reiser. Frem til nå har det vært opp til den enkelte arbeidstaker å innrapportere verdien av disse reisene til skattemyndighetene via selvangivelsen, men fra 1. januar 2019 flyttes ansvaret over på arbeidsgiver.

Regelendringen gjelder ikke bare bonuspoeng på reiser, men for alle naturalytelser og gaver som kommer fra en tredjepart, eksempelvis Trumfpoeng, bonuskort på bensinstasjoner etc. Dette medfører at arbeidstaker må melde ifra om privat bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng til arbeidsgiver, som så skal innrapportere dette til skattemyndighetene. Verdien av bonuspoengene skal innrapporteres som lønn, og som en følge av dette må arbeidsgiver også betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Dette kan naturligvis over tid gi bedriften en ganske stor ekstrakostnad.

Arbeidsgiver vil ha en plikt til å undersøke hvorvidt det er mottatt korrekte rapporteringer, men arbeidsgiver vil ikke ha innsyn i arbeidstakerens private bonuskonti og informasjon derifra, slik at det vil falle ned på arbeidstakerens ærlighet. Dersom en arbeidsgiver ikke har hatt kunnskap om privat bruk av bonuspoeng, og har gjort det man med rimelighet kan forvente, så vil man ikke kunne få noen sanksjoner som arbeidsgiver. Arbeidsgivere anbefales derfor å få inn i arbeidsreglementet at de ansatte plikter å rapportere om bruk av rabatter eller bonuspoeng fra tredjeparter.

For å unngå ekstraarbeidet og ekstrautgiftene som dette kan medføre, så vil et alternativ være å innføre et forbud mot å motta naturalytelser fra tredjeparter. Man kan eksempelvis opprette firmaavtaler som gjør at det er firmaet som istedenfor mottar bonuspoengene og selv bruke disse på fremtidige bestillinger. For arbeidstakere som reiser mye vil dette kunne føre til at arbeidstakeren mister en ikke uvesentlig kompensasjon som kan få andre ringvirkninger.

Dere kan lese nærmere om regelverket hos Skatteetaten.

Relaterte saker


Mest leste saker