Ny kvalitetsplan og myndighetskravsliste i MAKS

Endringene i SAK og TEK er nå tilgjengelige.

Oppdateringer i MAKS som følge av endringene

Regjeringen har vedtatt endringer i både saksforskriften (SAK) og teknisk forskrift (TEK) gjeldende fra 1. juli 2022 med en overgangsperiode på ett år. Endringen gjelder blant annet miljørapportering, ombrukskartlegging og klimagassregnskap. 

Endringene i SAK innebærer en oppdatering av kvalitetsplanen, mens endringen i TEK medfører oppdatering av Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag, MAKS-rutine 43-021.

Kvalitetsplanen i to versjoner

Kvalitetsplanen med den tilhørende myndighetskravslisten vil heretter finnes i to versjoner, for regelverk før og etter 01.07.22. Da endringene i SAK og TEK henger sammen, har vi fjernet muligheten å velge TEK-versjon i myndighetskravslisten. Samtidig faser vi ut den gamle malen for kvalitetsplanen Arkitektbedriftene i Norge, og man vil ikke kunne opprette nye prosjekter basert på denne. Utfasing av maler og TEK-valg vil ikke påvirke avsluttede eller pågående prosjekter eller bedriftsmaler. 

Dibk tilbyr kun gjeldende regelverk i sin web-versjon. For kvalitetsplaner som følger regelverket før 1.7.2022, fører lenkene til de endrede paragrafene til en pdf som viser riktig lovtekst. Der det ikke er endringer lenkes det direkte til den digitale versjonen som tidligere. 

For å lese mer om endringene og vårt høringsinnspill, se også denne nyhetssaken fra juni.

Relaterte saker


Mest leste saker