Endringer i varslingsregelverket

Lovgiver har kommet med endringer i varslingsregelverket som trer i kraft 1. januar 2020. Endringene er ikke ment å endre gjeldende rett, men det innebærer noen presiseringer og tydeliggjøring av regelverket.

Arkitektbedriftene har derfor oppdatert vår informasjon om varslingsregelverket og forslaget til varslingsrutine

Alle norske bedrifter med 5 ansatte eller mer plikter å utarbeide varslingsrutiner i virksomheten i samarbeid med de ansatte. Reglene gjelder også for mindre bedrifter der forholdene tilsier det. 
Arkitektbedriftene anbefaler alle å oppdatere varslingsrutinene sine slik at de er i tråd med nye henvisninger og presiseringer som har kommet. 

Frem til regelendringene trer i kraft kan dere se den nye lovteksten her

Ved spørsmål om varslingsreglene kan dere ta kontakt med Arkitektbedriftenes jurist Mathias Haugland.

Relaterte saker


Mest leste saker