Ny funksjonalitet for erklæringer i MAKS-søk

DiBK går 01.01.2022 bort fra signering i Altinn.

Det innebærer at foretakene signerer erklæring om ansvar/samsvar/kontroll via ID-porten. Flyten i MAKS-søk er som før.

Den som skal signere erklæringen vil få en e-post med varsel fra MAKS-søk om at det ligger en erklæring klar til signering og en lenke til dette.

Erklæringer sendt fra MAKS-søk før årsskiftet vil bli signert i Altinn selv om selve signeringen blir gjort etter 01.01.2022.

Slik vil det se ut for signerende foretak:

SIGN1

Innlogging skjer via ID-porten. Signeringstjenesten har ingen begrensninger på hvem som kan logge seg inn slik som rollesystemet i Altinn.

For å forsikre seg om at signaturen er gyldig, har DiBK valgt å bruke den sikreste formen for innlogging og signering (kvalifisert elektronisk signatur). Disse autentiseringsmetodene er tilgjengelige:

  • BankID
  • BuyPass ID
  • Commfides

Signeringstjenesten for ansvarlige foretak bruker eSignering som er en nasjonal felleskomponent driftet av Digitaliseringsdirektoratet. Når man trykker Signer og send, blir man sendt til eSignering og Postens signeringsløsning. Der kan man se gjennom PDF-en. For å signere, må brukeren logge seg inn på nytt.

Signeringstjenesten sjekker ikke om den som signerer har rettigheter til det i Altinn eller foretaksregisteret. Det er derfor opp til den som signerer å sikre at vedkommende kan binde bedriften ansvarlig etter kontraktrettslige regler, og oppfyller kravene i SAK til erklæring i byggesak.

Etter signering, kommer man til en kvitteringsside:

SIGN2

Den signerte PDF-en kommer automatisk inn i MAKS-søk og blir også sendt på e-post til kontaktpersonen hos ansvarlig foretak.

Relaterte saker


Mest leste saker