Evaluering av byarkitekten i Bergen

Byrådet besluttet 20.05.2016 å opprette en byarkitektetat. Byarkitekten i Bergen er den første av sitt slag i Norge på 45 år.

Etter dette er det kommet flere byarkiteker i ulike byer og kommuner i Norge, blant annet i Trondheim og Indre østfold. Stavanger etablerer byarkitekt i disse dager, også Oslo skal etablere byarkitekt.

Bergen kommune engasjerte Asplan Viak til å evaluere byarkitekten.
Denne evalueringen foreligger nå.

Evalueringen viser at Byarkitekten har oppnådd betydelige resultater og skapt positive endringer. Rapporten kommer også med noen anbefalinger.

(fra Bergen kommune)

Har bidratt til å løfte den arkitektoniske standarden

Evalueringsrapporten konkluderer med at Byarkitekten har bidratt til å løfte standarden for arkitektonisk utforming og byutvikling gjennom tiltak som arkitekturstrategien Arkitektur , offentlig debatt om arkitektur, rådgiving og økt søkelys på bærekraft og kvalitet. Dette har ført til økt oppmerksomhet om estetikk, funksjonalitet og bærekraft i prosjekter.

Videre konkluderes det med at Byarkitekten lykkes med å sette kvalitet og arkitektonisk utforming på dagsordenen, øke bevisstheten om arkitektur i byutvikling, og forbedre utformingen av bygninger og byrom i Bergen, og at dette har skapt positive endringer.

Forbedringsområder og anbefalinger
Evalueringsrapporten konkluderer også med at det er områder som kan forbedres når det kommer til samarbeid, detaljnivå i tilbakemeldinger og rolleforståelse. Videre er det nødvendig å gjennomgå og styrke mandatet med en bedre politisk forankring.

Her kan du lese hele evalueringsrapporten.

Rapporten anbefaler blant annet å:

  • utarbeide et tydelig mandat og forankre det politisk,
  • justere ressurser og prioriteringer som følge av det nye mandatet og
    kommunisere Byarkitektens mandat, rolle og prioriteringer tydeligere.
  • definere tydelige roller, rutiner og ansvarsområder for ulike enheter og avdelinger som samhandler med Byarkitekten, slik at alle aktører involvert i byutviklingen forstår deres rolle
  • bidra til å styrke bestillerkompetansen i kommunen og blant utbyggere.
  • jobbe videre med å utvikle nettverk og samarbeid med både næringsliv, utbyggere, og andre kommunale etater
  • vurdere nøye hvilke prosjekter og arrangementer som gir mest verdi for byens utvikling

Relaterte saker


Mest leste saker