Finansiering av rammeavtaler gjennom proveny

Arkitektbedriftene henvendte seg denne uken til Lillestrøm kommune som i konkurransegrunnlaget for anskaffelse av rammeavtale for arkitekt-, interiørarkitekt- og landskapsarkitekttjenester krever proveny på 2,25 % av all omsetning under rammeavtalen.

I praksis betyr dette at Lillestrøm kommune finansierer forvaltningen av rammeavtalen gjennom leverandørene under rammeavtalen, som dermed må legge dette inn i sitt tilbud.

Arkitektbedriftene stiller seg kritiske til dette.

Finansiering av en rammeavtale gjennom proveny er svært uvanlig i vår del av bransjen og noe vi har sett et fåtall ganger, da i forbindelse med såkalte innkjøpssentraler.

Av erfaring vet vi at ikke alle tilbydere overskuer konsekvensene av proveny og at det derfor ikke tas høyde for i tilbudet. I et slikt tilfelle risikerer tilbyder å ende opp med å finansiere kommunens forvaltning av rammeavtalen med sin fortjeneste. 

Når det som i denne anskaffelsen konkurreres på pris i to omganger, og hvor opprinnelig tilbudspris blir regnet som maks-pris i minikonkurransene i rammeavtalen, er det ekstra stor risiko for at all fortjeneste konkurreres vekk. 

Lillestrøm kommune har meldt tilbake til Arkitektbedriftene at det er politisk vedtatt i Lillestrøm kommune at det skal kreves proveny på rammeavtaler som kommunen inngår og at de ikke kommer til å endre praksisen. 

Relaterte saker


Mest leste saker