Før vi bygger - samtaler om tidligfase arkitektur

DOGA og Arkitektbedriftene inviterer hele arkitekt-Norge til tre samtaler om tidligfaseinnsats, om veien til en bedre arkitektur og om hvordan man kan tjene penger på tanker som ikke er tenkt ennå.

Velkommen til en samtaleserie om tidligfasemuligheter for arkitektbransjen, om nye samarbeid og om de viktige verdi- og kompetansekjedene som kan gi en bedre og mer fremtidsrettet arkitektur!

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og har et enormt potensial til å påvirke samfunnet og bidra i det grønne skiftet, men dette krever en langsiktig og helhetlig tilnærming som næringen og bransjene ikke er rigget for i dag. Skal dette potensialet realiseres, må man endre mål, roller og prosesser i byggenæringen, og finne nye måter å arbeide og samarbeide på. Dette gjelder også arkitektbransjen og arkitektenes rolle i byggeprosessen. 

Det er kostbart å bygge, og det må planlegges godt. Men alt for ofte gjør behovet for forutsigbarhet at vi bygger gårsdagens løsninger. Derfor må man legge til rette for endring i de fasene av byggeprosessen som koster minst: de tidlige fasene, der behovene defineres og man setter seg mål og planlegger gjennomføring og oppfølging. Men hvem skal betale for tidligfaseinnsatsen? Og hvem skal være med og tenke?

DOGA og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) inviterer alle involverte til en samtalerekke der vi samler aktører med erfaring fra de tidligste fasene i byggeprosjekter. Hva kan man få til i dag? Hva bør endres? Hva slags kompetanse trengs i de tidlige fasene av et byggeoppdrag, og hvilke nye forretningsmodeller som kan knyttes til disse fasene?

Denne samtalen er en del av en rekke på tre samtaler om tidligfaseinnsats for bedre arkitektur:

  • Samtale #1: Hva mener vi egentlig med «tidlig fase»? fant sted torsdag 26. august.
  • Samtale #2, Kompetanse: Hva kreves i tidlig fase? fant sted torsdag 30. september.
  • Samtale #3, Forretningsmuligheter og-modeller i tidlig fase, kommer fredag 12. november

Informasjon om samtale #3 her. 

 

 Opptak av samtale #1 og #2 er tilgjengelig.

  • Samtale #1: Hva mener vi egentlig med «tidlig fase»? fant sted 26. august, se opptaket her.
  • Samtale #2: Kompetanse, hva kreves i tidlig fase? fant sted 30. september. Se opptaket her.

 

Relaterte saker


Mest leste saker