Forhandlingsutvalget

Utvalget skal forhandle tariffavtaler med arbeidstaker-organisasjonene AFAG, Parat og Naturviterne. Utvalget har møter i Oslo og har følgende sammensetning:

 

  Vebjørg Ekseth Eggen Arkitekter medlem
  Steinar Barmen, Forum Arkitekter AS medlem
  Jørgen Honningsvåg, Lund Hagem Arkitekter AS medlem
  Pål Øyvind Toft Larsson, Arkitektbedriftene                                         sekretær

Relaterte nyheter og arrangementer