Forsikringer 2020

Vi fortsetter vårt gode samarbeid med Tryg Forsikring, en samarbeidspartner både vi og våre kunder er meget fornøyde med. I år har vi sågar utvidet med nye forsikringstyper. Husk at alle endringer gjennom året må meldes inn til oss.

Har du husket å melde inn og ut ansatte gjennom året?

Nå er det snart tid for fornyelse av forsikringer for 2020. Medio november sender vi ut en prefornyelse på ansvarsdekningen, basert på deres egne registrerte opplysninger. Dette er viktig å holde oppdatert, da endringer som ikke er registrert, ikke er forsikret!

Hvordan registrere?

Dette gjør du enkelt selv i portalen >>. Her skal du melde inn alle endringer i personalsituasjonen fortløpende gjennom året, slik at bedriften og deres ansatte til enhver tid har riktige forsikringsdekninger. Merk at inn- og utmeldtdato ikke kan settes bakover i tid.

I tillegg til enklere forsikringsbehandling og registreringer, gir det oss et meget godt grunnlag for våre statistikker – herunder den mye etterspurte lønnsstatistikken.

Har du spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss.

Nye forsikringer

Droner blir mer og mer vanlig på arkitektkontorer da de sparer bedriften for dyre, innleide tjenester. Har dere slikt utstyr? Da gjør dere klokt i å forsikre gjennom en ordning vi nå tilbyr.

Cyberforsikringer blitt mer og mer etterspurt i en digital arbeidshverdag. Her har vi også svært gode betingelser.

Dessuten tilbyr vi nå også styreansvarsforsikring, etter ønske fra medlemmer.

Nyhet i 2019 Tryg Legehjelp
– en del av behandlingsforsikringen

Tryg Legehjelp er en utvidelse av behandlingsforsikring og en tjeneste som er innbakt i denne forsikringen.

Ingen ventetid. Ingen egenandel.

Hos Tryg Legehjelp møter du allmennleger og sykepleiere som har lang erfaring med online rådgivning og behandling i Norge. Trenger du for eksempel resept, eller henvisning til spesialist, så hjelper Tryg Legehjelp deg med det.

Forsikredes ektefelle/barn i husstanden kan også benytte seg kostnadsfritt av tjenesten.

Med Tryg Legehjelp kan den ansatte få løst en stor del av legebehovet gjennom en telefonsamtale, og trenger derfor ikke å være borte fra jobb på grunn av et fysisk legebesøk for seg selv eller syke barn. Den ansatte slipper dermed å betale egenandel hos fastlegen – noe som fort kan koste flere hundre kroner per konsultasjon.

Gratistilbud! Tryg Tilbake

Våre forsikringskunder som har yrkesskade- og/eller fritidsulykkeforsikring kan benytte seg av et godt tilbud fra Tryg som heter Tryg Tilbake. Det er et gratistilbud til kunder som ønsker å bidra til at medarbeiderne følges opp etter en alvorlig ulykke.

Tryg ønsker å styrke innsatsen for å begrense konsekvensene etter en alvorlig personskade – menneskelig og/eller økonomisk. Gjennom en helhetlig og tverrfaglig vurdering, utarbeides en handlingsplan med nødvendige tiltak som skal sikre at mennesker som har vært utsatt for en alvorlig ulykke støttes og følges tett opp på veien tilbake til arbeid.

Skadebehandling i Tryg ved ansvarsskade

Tryg har en dyktig profesjons- og advokatavdeling med lang erfaring og spesielt god kompetanse innen skadesaker i vår bransje – både ved ordinær skadebehandling og domstolsbehandling. Dette tilsier at dere vil bli godt ivaretatt dersom dere skulle motta et erstatningskrav.

Advokatene i Tryg kan også kontaktes for råd utenom skadesakene, uten at det vil påløpe kostnader for dette. Omfanget av rådgivningen vil til enhver tid tilpasses advokatenes arbeidsbelastning.

Portalen

Våre kunder bruker portalen på vår nettside til bla bestillinger, skademeldinger og inn- og utmeldinger av personal fortløpende gjennom året. I tillegg til enklere forsikringsbehandling og registreringer, gir det oss også et meget godt grunnlag for våre statistikker – herunder den mye etterspurte lønnsstatistikken.

For mer informasjon og forsikringsvilkår – gå inn på våre hjemmesider, arkitektbedriftene.no/forsikring og ikke nøl med å kontakte oss på post@arkitektbedriftene.no

Relaterte saker

Påskestengt 2022

Arkitektbedriftene holder påskestengt

Publisert: 29. mars 2023
1158815506

Stor enighet om at likestilling og mangfold er en styrke, men strategiene mangler

Publisert: 29. juni 2021
902096912

Ikke betal for mye!

Publisert: 23. juni 2021
1244666924

Årsmøter 2021

Publisert: 31. mai 2021
1159094800

Gjelder reiseforsikringen i sommer?

Publisert: 28. juni 2021
Tryg_1

Webinar: Skadestatistikk og -saker

Publisert: 1. juli 2020
615804128

Arkitekter gjør vel aldri feil?

Publisert: 12. juni 2019

Mest leste saker