Orienteringsmøte om veien videre med Forsvarlig byggkvalitet

Orienteringsmøte med Gjelsvik om veien videre.

Kommunal- og distriktsdepartementet  (KDD) har de siste årene mottatt en rekke innspill om endringer til plan- og bygningsloven med mål om å bedre byggeprosessene og bidra til færre byggefeil, blant annet rapportene «Forsvarlig byggkvalitet» (Byggkvalitetsutvalget 2020), «Enkelt å være seriøs» (BNL m fl. 2014) og «Kvalifisert for å bygge».  

Den 14. februar i år holdt statsråd Gjelsvik i KDD et  rundebords møte med flere aktører i bygg- og anleggsnæringen for å få oppdaterte innspill på sentrale problemstillinger i regelverket, med bakgrunn i Byggkvalitetutvalgets  anbefalinger. I møtet var det flere som etterlyste en retning for veienn videre, og Gjelsvik lovet å komme tilbake til dette i løpet av våren. 15 juni ble dette oppfølgingsmøtet holdt.

Utviklingssjef i Arkitektbedriftene, Janeche Bull Borander, representerte Arkitektbedriftene på møtet. 

_J3A0015  - Det er positivt at statsråden fremhevet betydningen av at det settes krav til foretakenes kvalifikasjoner, og at en forenkling ikke skal oppfattes som en automatisk senkning av kravene. Å opprettholde kvalifikasjonskrav på masternivå for arkitekturprosjektering er helt nødvendig hvis vi skal få bedre bygg og omgivelser som svarer på både kvalitetskrav og bærekraftsambisjoner, sier Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene. 

 

Her finner du KDDs oppsummering av møtet (pressemelding).

Relaterte saker


Mest leste saker