Fremtidens godkjenningsordning - Innspill til Byggkvalitetsutvalget

Arkitektbedriftene sitter sammen med NAL i KMDs referansegruppe som skal gi innspill til Byggkvalitetsutvalget. Utvalget skal i februar 2020 levere KMD en rapport med anbefaling av hva som bør være fremtidens ordning for godkjenning av foretak i bygg- og anleggsprosjekter.

Byggkvalitetsutvalget er nå i ferd med å trekke sine konklusjoner og Arkitektbedriftene har i den for bindelse sendt en konkretisering av våre prinsipielle oppfatninger som vi ber utvalget vektlegge i sin anbefaling.

Arkitektbedriftene mener prinsipielt at ordningen med Sentral godkjenning bør videreføres samtidig som det bør gjøres enkelte endringer i kompetansekravene og i tiltaksklassene. Sammen med NAL vil vi senere sende KMD en presisering av hva vi mener bør endres.

I innspillet legger vi vekt på at hele byggenæringen er avhengig av et godkjenningssystem som alle kan ha tillit til. Dette kan best oppfylles av et offentlig register, som det knyttes offentlig tilsyn til og som gir slike fordeler at de fleste seriøse bedriftene i næringen velger å benytte seg av det.

Les hele innspillet her >>

Relaterte saker


Mest leste saker